Druhá etapa oprav Husova pomníku skončena

Praha - Pomník mistra Jana Husa, který dosud nebyl za svou téměř stoletou existenci ani jednou kompletně opraven, prošel druhou etapou oprav. Problémy jsou především se šrouby, které drží jednotlivé kusy po hromadě, a s vyplavenými spárami mezi kameny podstavce. Dosud stály opravy zhruba 7,4 milionu korun bez DPH.

V létě příštího roku započne třetí etapa rekonstrukce a v tomto čase bude nutné kolem díla postavit lešení. Restaurátoři budou opravovat mimo jiné i bronzový plášť sochy. Bronzový povrch sochy měří 135 metrů čtverečních a tvoří jej 250 bronzových plátů sešroubovaných dohromady. Galerie hlavního města Prahy, která pomník vlastní, však slibuje, že skulptura nebude zakryta po celé léto.

Práce v rámci třetí etapy opravy pomníku začnou už na jaře, na přelomu března a dubna. Odborníci budou například zjišťovat, v jakém stavu jsou jednotlivé figury a zda je bude třeba odmontovat a opravit. Například hlavu postavy matky kojící dítě nedrží žádné šrouby. „Je s podivem, že to na nikoho nespadlo a nezranilo jej to,“ řekl restaurátor Andrej Šumbera.

Video Restaurování pomníku mistra Jana Husa
video

Restaurování pomníku mistra Jana Husa

Zrezlé a chybějící železné šrouby budou nahrazeny nerezovými. Ty se od originálních liší ještě tím, že měří v průměru o jeden milimetr méně, přesně 12 milimetrů. „Třináctimilimetrové šrouby se nevyrábějí,“ uvedl restaurátor, který dále popsal i další: „Mezi jednotlivými kameny jsou vyplaveny spáry a do pomníku tak teče. Jak stav šroubů, tak spár lze označit za havarijní. Statika pomníku ale narušena nebyla,“ řekl Šumbera.

Spáry budou vyčištěny a odborníci je zaplní novým voděodolným materiálem. Kvůli vymletým spárám došlo například vpředu pomníku u vyobrazení Fénixe vstávajícího z popele k milimetrovému posunu kamenů. „Pokud opravíme spáry, tak posun problémem není,“ řekl restaurátor Josef Faltus. Pokud by se tak nestalo, znamenalo by to nadzvednou celou horní bronzovou část.

V první a druhé fázi opravy byl například vyčištěn kámen pomníku. Na to restaurátoři použili speciální pískující pistoli. „Problém byl určit, do jaké míry jej vyčistit. Aby vypadal jak nový, je totiž nevhodné. Například pomník Palackého tak byl vyčištěn a moc se to nepovedlo, tak jsme to nechtěli dělat,“ řekl Šumbera. Z vnitřku sochy byl zároveň vyvezen takzvaný korozní odpad, kterého se za skoro sto let uvnitř sochy nahromadilo na 500 kilogramů.

Přestože restaurátoři opraví takzvané flambóny, do provozu uvedeny nebudou. Ty vznikly v roce 1929 a při výjimečných příležitostech v nich hořely ohně. To ale sochu ničilo. Stejně tak se před pomník nevrátí jezírko, které tu vzniklo za druhé světové války a původně sloužilo jako hasičská nádrž.

Kompletně mají být podle Galerie hlavního města Prahy opravy hotovy do léta roku 2015, tedy k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Pomník tvoří komplex monumentálního bronzového sousoší a kamenné architektury, která zahrnuje i systém chodeb dvoupodlažního podzemí. Autorem je sochař Ladislav Šaloun. Samotná idea vznikla před 120 lety v pivnici U Fleků a u Pinkasů a v následující sbírce vybrali organizátoři od lidí na 30 000 zlatých. Základní deska, která je uvnitř dodnes, byla položena v roce 1903. Konečné dílo bylo odhaleno v roce 1915. S jeho stavbou se začalo v roce 1906. Původně měl stát Husův pomník na Betlémském náměstí a jeho autorem byl Vilém Amort. Nakonec se ale odborná i laická veřejnost shodly na tom, že musí najít důstojnější místo - stavba pomníku sloužila jako demonstrace národní síly a jednoty.