Krása i spása - kostelní gotika v Západočeské galerii

Plzeň - Ve středověku hledali lidé v uměleckých dílech, jež byla součástí kostelů, především duchovní spásu. Dnes objevují jejich podivuhodnou krásu. Obrazy krásy a spásy vystavuje od 27. listopadu Západočeská galerie. Nabízí ojedinělý pohled na gotiku v jihozápadních Čechách na jednom místě.

Obrazy krásy a spásy patří mezi nejdéle připravované projekty Západočeské galerie. Expozice středověkého umění z Pošumaví i samotné Šumavy ukáže téměř stovku uměleckých děl z kostelních interiérů. Předměty nevyčíslitelné hodnoty zapůjčila kromě muzeí a galerií také církev a jejich shromáždění předcházela rozsáhlá badatelská činnost.  

Výstava představuje všechny obory výtvarné činnosti: architekturu, malbu (a to deskovou, nástěnnou i knižní), sochařství a umělecké řemeslo. Ty exponáty, které nelze vystavovat, tedy architektura a nástěnné malby, jsou prezentovány digitální formou.

Vystavená díla jsou rozdělena do tří oddílů podle toho, kdo jejich vznik financoval, respektive kde vznikla. První ukazuje díla, která za svůj vznik vděčí objednavatelům z řad nejbohatší šlechty. Konkrétně v jihozápadních Čechách to byl rod Švihovských a jejich spřízněné rody. Dominantou této sekce tak jsou torza oltářů z hradů Švihov a Rabí.

Kromě šlechty vystupují mezi objednavateli i královská a poddanská města, zejména utrakvistické Klatovy. Ve druhé části výstavy tak návštěvníci uvidí například torzo hlavního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klatovech nebo oltář z kostela sv. Markéty v Kašperských Horách. Třetí část se věnuje fenoménu řezbářských dílen. Připomíná mimo jiné jednoho z nejvýznamnějších oblastních sochařů počátku 16. století, tzv. Mistra zvíkovského Oplakávání, z jehož ruky, respektive z produkce dílny, vzešla řada oltářních soch pro jednotlivé kostely.

Západočeská galerie na unikátní výstavě nabízí celou polovinu dochovaných gotických děl z jihozápadních Čech. Lidé je uvidí v Masných krámech do 9. března. Reprízu bude mít výstava v redukované podobě v Národní galerii. Na přelomu roku také vyjde k výstavě monografie.

Projekt je součástí dlouhodobého úsilí o úplnou dokumentaci středověkého umění u nás. Navazuje na výstavy Jihočeská pozdní gotika z roku 1965 a Gotika v západních Čechách z roku 1995. Oba projekty podle autorů aktuální expozice důkladně zpracovaly středověké umění jižní a západní části Čech, jihozápadní region Pošumaví a Šumavy ale jen částečně. Mezery doplňují nyní právě Obrazy krásy a spásy.

Video Západočeská galerie vystavuje gotiku
video

Západočeská galerie vystavuje gotiku

Západočeská galerie vystavuje gotiku

Rozhovor s Janem Roytem, jedním z autorů výstavy