Umění včera a dnes: Anachronismus a anticipace

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze zvala na přednáškový cyklus Umění včera a dnes už podvaadvacáté. Tématem příspěvků byl tentokrát anachronismus. I v tomto semestru jste mohli přednášky sledovat také živě na webu ČT24. Cyklus uzavřel 5. 12. Jindřich Vybíral. Záznam najdete v tomto článku. 

Video Záznam přednášky Anachronismus a anticipace
video

Záznam přednášky Anachronismus a anticipace

Téma přednášky: Anachronismus a anticipace - problém dějin umění. Anotace: Přednáška se zabývá fenoménem „nesoučasnosti“ v dějepisu umění 20. století. Kriticky analyzuje vývojový model dějin stylu jako organického, přirozenou nutností řízeného procesu a ukazuje jeho slabiny v podobě „anachronismů“ a „anticipací“.

Přednáší: prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. - vedoucí katedry dějin umění a estetiky UMPRUM

Kdy a kde: Přednášky se konají vždy od 18:30 v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Záznamy všech přenosů z UMPRUM, včetně souběžně probíhajícího cyklu 3x20, lze přehrát na následujícím odkazu: