V Hornickém muzeu najdete i lovce mamutů

Praha - Největším muzeem svého druhu v České republice je Hornické muzeum v Petřkovicích u Ostravy. Bylo otevřeno 4. prosince 1993. Leží na jihovýchodním úpatí vrchu Landek a návštěvníci tu mohou sfárat do podzemí a prohlédnout si expozici báňského záchranářství. Muzeum je otevřeno celoročně.

Světově unikátní rozmístění expozic a exponátů v rozlehlém průmyslovém areálu na okraji chráněné přírodní památky zachycuje průběh lidských aktivit od doby kamenné přes typickou průmyslovou architekturu až po důlní techniku charakteristickou pro 20. století. Areál tak spíše než klasické muzeum tvoří kombinace muzea a skanzenu.

Základní osu areálu tvoří tři hlavní budovy s expozicemi. Kromě nich se zde nachází rekonstrukce sídliště lovců mamutů, dále vyřazené těžké hornické stroje či původní hornická řetízková šatna a umývárna. Mimo budovy jsou umístěny exponáty s informačními tabulemi. Kromě toho se v areálu nachází řada dětských a sportovních atrakcí.

„Myšlenka, aby po hornících v ostravském regionu něco zůstalo, se zrodila v 80. letech minulého století a realizovaná byla právě v roce 1993. Muzeum na své dvacetileté cestě prošlo různými změnami, hlavní z nich byla, když jsme v roce 2010 přešli do Dolních Vítkovic. Od toho data můžeme pak zaznamenat rozmach a zatraktivnění expozic. Hlavním našim cílem je vybudovat interaktivní prostředí, ve kterém bychom lidem mohli přiblížit práci havířů od samotného příchodu na šachtu přes fárání až po rozpohybovanou techniku včetně důlního vláčku,“ řekl pro ČT24 ředitel muzea Lumír Plac.

Video Rozhovor s ředitelem Hornického muzea Lubomír Plac
video

Rozhovor s ředitelem Hornického muzea Lubomír Plac