Černý zpochybnil Burianův audit. Výstupy komise byly prý chybné

Praha – Bývalý ředitel Národního divadla Ondřej Černý zpochybnil závěry auditu hospodaření české první scény. Učinil tak na základě posudku Ústavu státu a práva Akademie věd. Audit nechal udělat před svým nástupem do funkce současný ředitel divadla Jan Burian.

Ústav vypracoval posudek na Černého žádost. „Považoval jsem za svou povinnost i v situaci, kdy jsem již řadu měsíců nezastával funkci ředitele, seznámit se s nálezy takzvaného auditu a zadat posouzení napadených oblastí nezávislému odbornému ústavu,“ vysvětlil Černý. Za další důvod zadání posudku označil to, že závěry auditu by mohly významně narušit smluvní prostředí výkonu umělecké činnosti v Česku.

Posudek vyvrací Burianovo tvrzení, že není možné zaměstnance divadla, kteří stejnou práci vykonávají v pracovním poměru, platit ve stejném měsíci navíc na základě autorského zákona.

„Audit nechalo zpracovat ministerstvo kultury jako podklad před nástupem Jana Buriana na pozici ředitele ND. Jeho závěry si ministerstvo osvojilo, což je zřejmé i z dopisu tehdejší ministryně a v něm obsažených pokynů Janu Burianovi,“ reagoval na nové skutečnosti mluvčí ND Tomáš Staněk. Upozornil na stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí, které závěry potvrdilo. V souladu s pokynem ministryně kultury postupuje divadlo v nápravě popisovaných aktivit. Závěry zveřejní po dokončení všech kroků.

Ředitel Národního divadla Jan Burian
Zdroj: ČT24

„Kombinace pracovního poměru a plateb podle autorského zákona je nade vši pochybnost protiprávní. Celá věc nemá nic společného s takzvaným autorským zákonem,“ uvedl Burian po svém nástupu v srpnu s tím, že Národní divadlo porušovalo zákoník práce.

Už tehdy označil Černý zjištění komise za chybné a účelové. „Když Burian ve druhé polovině srpna prezentoval opakovaně v médiích závěry takzvaného auditu hospodaření Národního divadla, zazněla závažná tvrzení o tom, že porušovalo zákon při odměňování umělců a že se zde podvádělo s platy. Zmiňována byla i případná trestní odpovědnost,“ prohlásil dnes Černý. Obdobné výstupy a obvinění podle něj divadlo poškodily.

„Názor zpracovatelů auditu, že výkon umělecké činnosti je pouze a jen závislou činností, by ve svém důsledku znamenal, že lze s umělci uzavírat pouze a jen pracovní smlouvy dle Zákoníku práce,“ dodal Černý.