Nový Dům fotografie omývá Slovenská nová vlna

Praha - První výstava, která otevírá netrpělivě očekávaný Pražský dům fotografie v Revoluční ulici, nese název Slovenská nová vlna, 80. léta, - kurátory výstavy jsou Tomáš Pospěch a Lucia L. Fišerová. Dům fotografie v Revoluční 5, Praha 1, bude veřejnosti poprvé zpřístupněn v úterý 17. 12. 2013 v 10:00.

Video Reportáž a rozhovor s Tomášem Pospěchem
video

Reportáž a rozhovor s Tomášem Pospěchem

Reportáž a rozhovor s Tomášem Pospěchem

16.12.

Rozhovor s fotografem Tonem Stanem

Počátky Pražského domu fotografie (Prague House of Photography, PHP), sahají do roku 1989, kdy vznikl Aktiv volné fotografie - tedy sdružení fotografů, jehož cílem bylo hledat vhodné prostory pro výstavy. Začátkem 90. let z něj vznikla nadace Pražský dům fotografie, v roce 2005 pak stejnojmenná obecně prospěšná společnost.

O projektu v Revoluční ulici se začalo jednat již v roce 2002. Velkorysý plán provozu této nové instituce zaměřené na prezentaci převážně české, ale i světové fotografie, počítal s obsáhlým prostorem galerie včetně vlastního depozitáře, knihovnou, přednáškovým sálem a černou komorou zařízenou na fotografické kurzy a workshopy i s dalšími místnostmi pro doprovodné programy.

Vlastní objekt Pražského domu fotografie založil Magistrát hl. města Prahy společně s ministerstvem kultury. Obě instituce, které do tohoto projektu investovaly 20 milionů korun, ale kvůli neustálým průtahům s rekonstrukcí objektu uvažovaly o tom, že z obecně prospěšné společnosti vystoupí. Nedokončený projekt také provázely stále častější spory mezi fotografy a vedením PHP.

Nakonec byly v roce 2010 nebytové prostory v domě v Revoluční ulici č. 5, jež byly už před několika lety zrekonstruovány pro potřeby PHP, rozhodnutím Rady hl. m. Prahy převedeny do majetku GHMP. Galerie také získala od pražského magistrátu pět milionů korun na dokončení klimatizace a zprovoznění všech jeho prostor.

První výstavy hostí Slováky

„Generace slovenských studentů pražské FAMU narozených kolem roku 1960, kteří v polovině osmdesátých let výrazně vstoupili na scénu tehdejší československé fotografie, se do dějin zapsala pod názvem 'Slovenská nová vlna'. Přesto, nebo možná právě proto, že nešlo o organizovanou skupinu s vytyčeným programem, jejich poměrně jednotný vizuální jazyk představoval jeden z prvních projevů fotografické postmoderny u nás. Důsledná inscenace reality, využívání jazyka metafory a imaginace, narativnost obrazů, multimediální zásahy nebo přehodnocování žánrových hranic charakterizují tato díla stejně jako latentní melancholie, obrazový neklid a naléhavost sdělení, někde maskované výrazovou lehkovážností a hravostí,“ upozorňuje Kateřina Kočová z Galerie hl. m. Prahy.

Výstavní a publikační projekt českého kurátora Tomáše Pospěcha a slovenské kurátorky Lucie L. Fišerové usiluje představit tento fenomén s časovým odstupem téměř tří desetiletí. Zaměřuje se na stopování geneze vzniku tohoto generačního a do jisté míry i názorového uskupení a vymezení jejich osobitého přínosu. Přestože většina zastoupených autorů aktivně tvoří i v současnosti, projekt se soustřeďuje na jejich rané práce, tedy tvorbu z osmdesátých let, s osobitým důrazem na díla, která nebyla ve své době představena vůbec nebo jen okrajově.

Slovenská nová vlna 80. léta - Pražský dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1, 17. 12. 2013 – 16. 3. 2014. Kurátoři: Tomáš Pospěch, Lucia L. Fišerová. Vystavující umělci: Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Martin Štrba, Miro Švolík, Kamil Varga, Peter Župník.