Prostorová tvorba Umělecké Besedy vystavena v Ostravě

Ostrava - Pedagogové vysokých škol, kteří se zabývají prostorovou tvorbou, vystavují společně v ostravské MA'MA Gallery. Přehlídka nazvaná Z ateliéru členů a hostů Umělecké Besedy aneb Výstava plastik, objektů a instalací připomíná 150 let od založení slavné Besedy.

Video Z ateliéru členů a hostů Umělecké Besedy
video

Z ateliéru členů a hostů Umělecké Besedy

Kurátoři výstavy Zbyněk Janáček a Petr Pivoda připravili výstavní koncept, který autory objektů, soch nebo instalací představuje zároveň jako pedagogy Vysokých škol, kteří vedle své tvorby zásadním vkladem přispěli k utváření českého polistopadového školství.

Současně se členy Umělecké Besedy vystavují také hosté. Diváci mohou v prosvětleném podkroví MA'MA Gallery zkoumat tendence prostorové tvorby v průběhu posledních dekád. Svá díla představují Jan Hendrych, Eduard Halbrštát, Svatopluk Klimeš, Vladimír Kopecký, Eduard Ovčáček, Petr Stanický, Jindřich Zeithamml; z hostů pak Veronika Durová, Zbyněk Janáček, Jaroslav Koléšek, Jiří Kovařík a Marek Sibinský.

Neobvyklý bronz

Motto Besedy V umění svoboda se prolíná v přístupu autorů i ve volbě materiálu; nechybí dřevo, kámen, sklo ani kov. Obdiv budí třeba barevný bronz Jindřicha Zeithammla. „Je velice nezvykle barevná, a přitom je to bronz, což dnes sice není obvyklé, ale kdysi bylo obvyklé, že se sochy barvily,“ připomíná kurátor Petr Pivoda.

Rozměrnou pískovcovou sochu zhotovil zvláště pro tuto výstavu Jaroslav Koléšek. Plastika, která je vystavena na venkovní ploše před galerií, znázorňuje mimo jiné střet technického a lidského světa. „Kromě toho tam můžeme najít element ženský a mužský. Mám rád, když tvary něco připomínají a vyvolávají v divákovi asociace,“ doplňuje autor.

Z ateliéru členů a hostů Umělecké Besedy / MA'MA Gallery, Poděbradova 16, Ostrava / výstava trvá do pátého ledna 2014.