Hrabal nově a neotřele

Praha - Letošní sté výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala (28. března 1914 v Brně) připomene množství akcí, jimiž se k autorovi přihlásí řada lidí i institucí. Několik z nich, především spojených s Nymburkem, kde Hrabal léta žil, založilo k výročí internetovou stránku. Památník národního písemnictví a Ústav pro českou literaturu zase uspořádají mezinárodní vědeckou konferenci. Pod názvem Obrazy, ze kterých žiji se uskuteční v památníku 8. a 9. dubna.

Cílem konference je pohled na dílo Bohumila Hrabala v jeho proměnách napříč časem. Chce sledovat vývoj Hrabalovy tvorby samotné i proměnu kritické a čtenářské reflexe jeho díla. Zaměření konference nemá být jubilejní a vzpomínkové. Pořadatelé očekávají nové přístupy a neotřelé výklady, které Hrabalovo dílo skýtá pro současné badatele.

Cílem konference by mělo být zachycení podstaty proměn autorovy poetiky a stylu od juvenilií z konce 30. let až k tvorbě v polistopadové epoše a uvedení Hrabalovy tvorby do vztahu s širším kontextem české literatury v klíčových etapách vývoje, jaké představovala 50. léta, léta 60., období normalizace i etapa porevoluční.

Oslavy stého výročí Hrabalova narození připravuje také město Nymburk, jež je s autorem spojené. Měly by se konat po celý rok, každý měsíc by jej mělo něco připomenout - divadelní představení, výstava, přednášky či jiné akce. Hrabal chodil v Nymburku do základní školy a reálky v místě nynějšího gymnázia. Nedávno se o něm mluvilo v souvislosti s tím, že jeho žáci a jejich rodiče odmítli, aby se gymnázium po Hrabalovi jmenovalo - s odkazem na to, že studenti autora příliš neznají, respektive nepřipadá jim natolik významný, aby škola jeho jméno nesla.

Výtězný návrh loga ze soutěže města Nymburk, které provází v roce 2014 oslavy 100. výročí narození Bohumila Hrabala
Zdroj: Nymburk

Nymburk představoval v Hrabalově mysli místo spokojeného dětství a mládí, místo formování jeho životních postojů, vztahu k umění a literatuře, místo studií, fotbalu i prvních lásek. Hrabala Nymburk silně poznamenal a Hrabal zase ovlivnil Nymburk, proto krátce po jeho smrti vznikl Klub čtenářů Bohumila Hrabala, Literární kabinet Bohumila Hrabala i Hrabalova stálá muzejní expozice.

„Procházka podle Labe do Píst nebo Kovanic je pro mne nejkrásnější cestou na světě. Tady klopýtám o svoje mladší a chlapecká léta. Tady přemýšlím a jsem šťasten. I když jsem rodák z Brna, zde je můj rodný kraj, kde jsem žil svůj krásný život. V Praze se mi často stýská po Polabí. A tak za šest korun čtyřicet si kupuji jízdenku Libeň – Nymburk hlavní nádraží,“ odpověděl Bohumil Hrabal v roce 1956 na otázku, co ho táhne do Nymburka.


Hrabal zemřel 3. února 1997. Byl nejpřekládanějším českým autorem 20. století. Nakladatelství Mladá fronta připravuje k výročí několikasvazkové vydání jeho děl, kterým také chce Hrabala čtenářům připomenout jako zásadní postavu české literatury 20. století.

Město Nymburk vyhlásilo soutěž o logo, které bude v roce 2014 provázet oslavy 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. Podle místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka měla opravdu úspěch – 51 soutěžících zaslalo celkem 156 návrhů. Porota označila za vítěze návrh nymburského rodáka Jiřího Puldy. V současnosti třicetiletý Pulda maluje portréty, fotografuje a pracuje jako grafik v krchlebské tiskárně F-Print. Své portréty vystavoval v nymburské galerii Papyrus. Během kariéry se zúčastnil několika soutěží, hrabalovské logo je jeho největším úspěchem.