3x20: Cyril Říha, Maxim Velčovský, Imrich Vaško

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze sdružuje širokou škálu disciplín výtvarného umění. K jejich vzájemné inspiraci, spolupráci a obohacení má přispět přednáškový projekt 3x20, v němž se každé první úterý v měsíci představují osobnosti dvou ateliérů UMPRUM a jeden teoretik. Přednášky můžete sledovat na webu ČT24 živě a o den později i ze záznamu. Lednový příspěvek připadl na 6. 1.

Video ZÁZNAM: 3x20 - osobnosti ateliérů UMPRUM
video

ZÁZNAM: 3x20 - osobnosti ateliérů UMPRUM

Přednášejí: Cyril Říha (katedra teorie a dějin umění), Maxim Velčovský (ateliér keramiky a porcelánu), Imrich Vaško (ateliér Architektura III).

O projektu 3x20: V přednáškových blocích je důraz kladen na představení novinek týkajících se každého z oborů, jejich směřování, koncepci výuky a způsob jejího naplňování, aktuální umělecký, vědecký profil vedoucích osobností ateliérů, dále na důležité studentské výsledky. Předpokladem je diskuse coby součást každého příspěvku. Cyklus je dvouletý, v jednom školním roce se tímto způsobem představí 12 ateliérů školy.

Kdy a kde: Přednášky se konají vždy od 18:30 v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Následuje: 4. února Imrich Vaško, Dominik Lang, Edith Jeřábková.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval živě z UMPRUM, včetně souběžně běžícího cyklu Umění včera a dnes, najdete na následujícím odkazu: