Petr Eben, zakladatel nádherné hudební dynastie

Praha - Petr Eben, významný český skladatel duchovní, moderní a soudobé vážné hudby, by 22. ledna oslavil 85. narozeniny. K nedožitému výročí pro něj jeho synové, bratři Ebenové, se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK připravili dvojkoncert ve Smetanově síni Obecního domu. Dramaturgie obou koncertů 8. i 9. ledna zahrnula také Ebenův Koncert pro varhany a orchestr č. 1 nazvaný „Symphonia Gregoriana“.

„Skladba je však spíše symfonií s obligátními varhanami než instrumentálním koncertem. Petr Eben jako vášnivý varhaník jí chtěl vzdát hold v té době zapovídanému nástroji,“ informoval dramaturg FOK Martin Rudovský. Varhanní part byl svěřen německému varhaníkovi Guntheru Rostovi. Programovou novinkou, s níž přišel FOK, je angažmá vokálního souboru Schola Gregoriana Pragensis, který vede skladatelův syn David Eben.

„Petr Eben založil jednotlivé věty na gregoriánském chorále, a tak mě napadlo pozvat jeho syna Davida Ebena, který má slavnou Scholu Pragensis, aby mezi větami její členové zpívali citované úryvky z chorálu,“ ozřejmil záměr dramaturg. Zpěváci uvádějí každou část Symphonie Gregoriany nápěvy gregoriánského chorálu, vždy toho, který Petr Eben v daném dílu zpracoval.

Video Pocta Petru Ebenovi
video

Pocta Petru Ebenovi

„Je to velkolepé, je tam typická mladická košatost, ovlivnění romantismem, ale jsou v ní obsažené určité rysy, které potom budou typické pro otcovu hudbu, jistá sevřenost tvorby, dynamický, spíše nervózní výraz a samozřejmě ty varhany, které v jeho hudbě hrají vždycky velmi důležitou roli,“ zhodnotil otcovo mladické dílo jeho syn David Eben.

V první polovině programu jsou dále zařazeny dvě skladby Wolfganga Amadea Mozarta, k jehož hudbě měl Petr Eben velmi blízký vztah. (Pro salcburský festival například napsal skladbu Pražské nokturno s podtitulem Pocta Mozartovi.) I proto otevírá koncert předehra k opeře Don Giovanni, následuje Symfonie č. 38 D dur „Pražská“, jejíž uvedení souvisí se zaměřením 79. sezony Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK na skladby napsané v Praze a pro Prahu.

Bratři Ebenové (2005)
Zdroj: ČTK
Autor: René Volfík

Petr Eben (22. ledna 1929, Žamberk – 24. října 2007, Praha) – jeho rozsáhlá skladatelská tvorba zasahuje do všech žánrů (opera, balet, téměř všechny druhy komorní hudby, orchestrální díla) a pronikla do repertoáru mnoha interpretů, souborů, orchestrů. Působil také coby klavírní korepetitor a varhaník. Nejhranějším se stal jeho cyklus Nedělní hudba pro sólové varhany inspirovaná gregoriánským chorálem. Jeho skladby jsou často prováděny jak v Evropě, tak v zámoří, především v USA, Kanadě, Japonsku a Austrálii.

V roce 1991 se Petr Eben stal nositelem titulu francouzského ministerstva kultury Rytíř umění a písemnictví. Od roku 1989 byl čestným předsedou Společnosti pro duchovní hudbu. Velká část jeho díla se dočkala vydání jak tiskem, tak na zvukových nosičích. Opavská Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena nese od roku 2004 v názvu jeho jméno a každý účastník soutěže musí hrát Ebenovu skladbu.