Worstseller se vysmívá masové kultuře i jejím konzumentům

Praha - Výtvarník Tomáš Roubal vytváří příběhy, jejichž dějová linie protíná divnost, historii, osobní zkušenosti a realitu, všechno je ale ovlivněno ironií osudu. Výstava Worstseller, kterou připravila Galerie hlavního města Prahy v Colloredo-Mansfeldském paláci, kriticky komentuje současnou společnost, politickou propagandu, katolickou církev i estetiku produktů masové kultury. Expozice potrvá do 16. února.

„Tomáš vyhledává do očí bijící stupidity lidského jednání a předává je dál v podobě satirických momentek, někdy jen v podobě vzkazů nebo slovních spojení, které třeba tetuje na zvířecí kůže. Vytváří příběhy, jejichž dějová linie protíná divnost, historii, osobní zkušenosti a realitu, všechno je ale ovlivněno ironií osudu,“ specifikuje tvorbu umělce kurátorka projektu Monika Doležalová.

Výstava je součástí už 4. ročníku projektu Start Up, ve kterém jeden kurátor vybere mladého výtvarníka a také dalšího nastupujícího kurátora. To nejdůležitější na celém projektu je vzájemné ovlivňování umělců i kurátorů. Doležalová pro tento úkol oslovila mladého teoretika umění Jana Kratochvila.

Výstava Worstseller probíhá ve třech místnostech. V jedné z nich vystavuje Tomáš Roubal malby, další je architektonický průchod, který kurátor Jan Kratochvil vytapetoval dokumenty o stavu Colloredo-Mansfeldského paláce, a v posledním prostoru jsou vystaveny Roubalovy sochy.

V rámci programu Start Up IV Roubal vystavuje velkoformátové malby, kterými navazuje na své dřívější streetartové realizace, a objekty menších rozměrů reflektující obscénní sexistické narážky v reklamách a médiích. „Inspirovaly mě reklamy, to, jakým způsobem využívají grafické prvky. Velice často využívají nějaké sexuální motivy, kvůli tomu, aby se prodal jakýsi produkt. To znamená, že pokud chci prodat třeba konvici, tak za ni musím umístit nějakou nahou ženu, aby to přilákalo pozornost,“ komentuje své dílo výtvarník.

Za svoji autorskou knihu Black Book (prakticky bez textu) s provokativními výjevy, za tzv. „černé listiny křivd“, jak je nazývá (např. orální sex kurátorovi od umělce), obdržel ocenění Nejkrásnější kniha roku 2012 Ministerstva kultury, k tomu ve vysoce považované kategorii beletrie. Kniha se naváží do těžkostí kapitalismu, ztráty lidské solidarity i například do současné české umělecké sféry.

Tomáš Roubal / Black Book
Zdroj: Galerie Ferdinanda Baumanna

Kurátor Jan Kratochvil (* 1986, Brno) je čerstvý absolvent Katedry teorie umění pražské UMPRUM. Spolupracuje s časopisem A2 a s internetovým portálem o umění artalk.cz. Od roku 2012 působí, spolu s umělkyní Janou Bernatovou, jako kurátor galerie Kvalitář, kde se snaží propojovat současné volné umění s designem a architekturou. Kurátorská práce v tvůrčím tandemu je pro něj typická. Již během studia realizoval výstavy společně s teoretičkou umění a kurátorkou Terezou Jindrovou (např. výstava Zneužití pro Dům umění města Brna v roce 2012).

„Zatímco se Tomáš Roubal ve své práci vztahuje k celkovému socio-politickému kontextu naší společnosti, já z pozice člověka víceméně dobrovolně izolovaného ve světě umění reaguji stejným modelovým uvažováním na nejbližší institucionální rámec této výstavy, tedy provoz paláce Colloredo-Mansfeld. Technickým uzavřením nechávám zaniknout prostor, který kurátorka Monika Doležalová vyčlenila pro moji participaci. Zůstává pouze úzký průchod připomínající bezpečnostní koridory používané na staveništích. Toto reziduum původní výstavní místnosti doplňuji o relevantní dokumentaci, rozvinutou vizuálem Marka Ehrenbergera a Tomášovými přímými reakcemi na diskutovanou problematiku,“ ozřejmuje své pojetí Kratochvil.