Dnes naposled! – oznamuje ústecké Činoherní studio

Ústí nad Labem - Činoherní studio, které začalo svou historii psát v roce 1972, zahraje v pátek 31. ledna pravděpodobně poslední představení. Na základě kontroverzního rozhodnutí ústeckého magistrátu o nepřidělení dotace do společné rakve s Romeem a Julií ulehne zřejmě i celé divadlo.

Sdělení na facebookových stránkách Činoherního studia:

„Vážení diváci a přátelé Činoherního studia. Dnes vás srdečně zveme na pohřeb Činoherního studia. Od 1. února nemáme žádné prostředky na provoz a díky tomu rušíme veškerá naše představení a zastavujeme provoz. Večer od 18.00 budeme všichni v divadle a zodpovíme veškeré dotazy, které případně budete mít. Romeo a Julie bude! Přijďte se s námi rozloučit.“


„Nejspíše je to poslední představení. Nemáme na výplaty na únor a nechci, aby herci hráli zdarma,“ řekl ředitel Vladimír Čepek. Zda je to definitivní konec divadla, není sice jasné, neboť radní oznámili, že si divadlo může zažádat o grant. Uzávěrka žádostí je ovšem 20. února a již na tento měsíc nejsou peníze na honoráře, navíc není jisté, že divadlo bude k udělení grantu vybráno.

Video Konec Činoherního studia
video

Konec Činoherního studia

Radní Jan Eichler, který je zároveň členem správní rady Činoherního studia, odmítá, že by tento krok rady měl vést k likvidaci divadla. „Zatím nikdo nic likvidačního neudělal. To výběrové řízení přeci není proto, že chceme něco zlikvidovat, ale proto, že na nás média i různé neziskové organizace tlačí, abychom všechny naše kroky, kde dáváme nějaké peníze, zprůhlednili. Jakou jinou možnost máme?“ reagoval Eichler.

Pravdou však je, že radní za divadlem nestojí, ba právě naopak. S ohledem na dění v nedávné minulosti se dá s přehledem hovořit o otevřené válce. V roce 2011 muselo divadlo na nátlak z města vyměnit ředitele – dlouholetý principál divadla Jaroslav Achab Haidler totiž vedení města opakovaně kritizoval, a dokonce pak kandidoval v komunálních volbách. Divadlo o tom později uvedlo zdařilou a mimořádně úspěšnou inscenaci Nepřítel lidu v režii Filipa Nuckollse, kde hrál Haidler hlavní roli.

I v minulé sezóně došlo ke konfliktům, které z části vyvolalo představení Jiřího Maryška, které prezentoval coby benefiční akci, jejíž výtěžek měl putovat na „Konto Č…k". Penězi chtěl pokrýt případné soudní výlohy, které by mu hrozily za zanechání sprostého vzkazu na primátorově záznamníku.

Činoherní studio v Ústí vzniklo v normalizační době roku 1972 jako náhrada za zrušené Kladivadlo. Tehdejší mocipáni potřebovali zachovat tzv. směrná čísla, s tím že je plynule převedou s koncem sezóny na velkou ústeckou scénu, tehdejší divadlo Zdeňka Nejedlého nyní Severočeské divadlo opery a baletu. Činoherní studio s ředitelem Jaroslavem Chundelou, dramaturgem Otou Roubínkem a hostujícími režiséry Evaldem Schormem, Jurajem Herzem či Ivanem Balaďou a hereckým souborem, kterému dominovali Marie Spurná, Jelena Šebestová, Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Pavel Zedníček nebo Jiří Schmitzer, si ale během prvního roku vydobyli takovou popularitu, že se sloučení s velkým divadlem neuskutečnilo.

Od té doby si Činoherní studio udržuje statut kvalitního divadla, které je založeno na originální dramaturgii a výrazných hereckých osobnostech. „Činoherní studio bylo vždy čelním českým divadlem i reprezentativním vývěsním štítem severních Čech,“ říká v reakci na obnovené snahy magistrátu o sloučení ústeckých scén režisér a dramatik Jiří Pokorný, který divadlo vedl v devadesátých letech. V současnosti v čele Činoherního studia stojí dvojice Vladimír Čepek, Filip Nuckolls, která divadlo profiluje výraznou současnou dramaturgií, za něž sbírá řadu ocenění.