3x20: Jitka Škopová, Jakub Zich

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze sdružuje širokou škálu disciplín výtvarného umění. K jejich vzájemné inspiraci, spolupráci a obohacení má přispět přednáškový projekt 3x20, v němž se každé první úterý v měsíci představují osobnosti dvou ateliérů UMPRUM a jeden teoretik. Přednášky můžete sledovat na webu ČT24 živě a o den později i ze záznamu. Únorový příspěvek roku 2014 připadl na 4. 2. 

Přednáší: Jitka Škopová (ateliér textilní tvorby), Jakub Zich (ateliér filmové a televizní grafiky).

O projektu 3x20: V přednáškových blocích je důraz kladen na představení novinek týkajících se každého z oborů, jejich směřování, koncepci výuky a způsob jejího naplňování, aktuální umělecký, vědecký profil vedoucích osobností ateliérů, dále na důležité studentské výsledky. Předpokladem je diskuse coby součást každého příspěvku. Cyklus je dvouletý, v jednom školním roce se tímto způsobem představí 12 ateliérů školy.

Kdy a kde: Přednášky se konají vždy od 18:30 v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval živě z UMPRUM, včetně souběžně běžícího cyklu Umění včera a dnes, najdete na následujícím odkazu: