Cranach přilákal do Ostravského muzea rekordní počet lidí

Ostrava – Výstava osmi olejomaleb německého renesančního malíře Lucase Cranacha v Ostravském muzeu, která navázala na již dříve instalované grafiky Albrechta Dürera a jeho současníků, přilákala rekordní počet návštěvníků. Tak atraktivní malby v malém muzeu regionálního významu ještě nebyly. „Denně přijde sto padesát až dvě stě lidí, což je čtyřnásobek průměrné návštěvnosti. Zvýšený zájem už lidé projevili i o Dürera, ale nebylo to tak výrazné,“ potvrdila ředitelka muzea Jiřina Kábrtová.

Největší vzácností výstavy je nově zrestaurovaný Cranachův dvojobraz z počátku 16. století, který má v Ostravě světovou premiéru. „Tento obraz byl desítky let uložený v depozitáři Národní galerie v Praze a teprve nedávno bylo dokončeno jeho náročné restaurování. Výstavní sály Ostravského muzea jsou místem jeho celosvětové premiéry,“ zdůraznila Kábrtová. 

Vedle oboustranného obrazu Žehnající Jezulátko s křížem a Kristus Trpitel přivezli kurátoři do Ostravy dalších sedm olejomaleb tohoto obdivovaného „starého“ mistra.

Lucas Cranach

Malíř, grafik a zakladatel saské renesanční školy se narodil se roku 1472 v Kronachu u Bamberka jako Lucas Sunder. Vyučil se u svého otce, později byl dvorním malířem u saského kurfiřta Fridricha Moudrého. Je autorem tisíců oltářních obrazů, portrétů, maloval akty, lovecké scény, mytologické výjevy. Jeho přítelem byl Martin Luther, kterého mnohokrát portrétoval. Měl vlastní malířskou dílnu, ve které pracovali jeho synové, lékárnu a vinný šenk, byl radním a purkmistrem. Zemřel v roce 1553 ve Výmaru.


Vystavené obrazy mají nevyčíslitelnou historickou hodnotu a bylo náročné je odpovídajícím způsobem zabezpečit. „Obrazy instalované na stěnách jsou chráněny speciální laserovou závorou, menší malby jsou v pancéřových vitrínách,“ popisovala ředitelka. Malby do Ostravského muzea doručila firma, která se na převoz uměleckých děl specializuje. Plátna nejprve několik hodin odpočívala v klimaticky upraveném výstavním prostoru tak, aby se přizpůsobila tamním podmínkám.

Obrazy Lucase Cranacha v Ostravském muzeu

Žehnající Jezulátko s křížem a Kristus Trpitel (1520)

Podobizna kurfiřta Fridricha III. Saského (1532)

Nechte maličkých ke mně přijít (1538)

Madona s dítětem (1525)

Panna Marie Bolestná, (16. století)

Kristus a cizoložnice (po roce 1537)

Stětí sv. Jana Křtitele (kopie z počátku 17. století)

Mše sv. Řehoře (anonym z dílny Lucase Cranacha, 1540 – 1550)


Video Unikátní Cranachova díla si odbydou světovou premiéru v Ostravě
video

Unikátní Cranachova díla si odbydou světovou premiéru v Ostravě

Výstava s názvem Lucas Cranach navazuje na již probíhající výstavu Albrecht Dürer a jeho současníci, která představuje soubor grafik autorů tvořících na přelomu 15. a 16. století. Je to výběr ze vzácné sbírky sběratele Imricha Henszelmanna, který shromážděná díla odkázal koncem 19. století Hornouhorskému muzeálnímu spolku - nyní Východoslovenské muzeum v Košicích. Ostravské muzeum vystavuje kolekci dřevořezů a mědirytin Albrechta Dürera, dílo Alberta Altdorfera, Martina Schongauera, grafické listy Hanse Schaufeleina, Albrechta Glockendona, Hanse Burkmaira, Ludwiga Kruga a právě také mistra Cranacha.

Kvůli velkému zájmu teď muzeum prodlužuje otevírací dobu. Například ve středu budou moci lidé přijít až do sedmi hodin večera. Výstava končí už 27. února.

Imrich Henszelmann a jeho sbírka

Filantrop, vědec, znalec a sběratel umění patřil k zakladatelům předchůdce dnešního Východoslovenského muzea - Hornouhorského muzeálního spolku. V poslední vůli, zemřel roku 1888, věnoval mladému muzeu celou svou uměleckohistorickou sbírku, která obsahuje i téměř čtyři sta grafických listů. Část sbírky byla v roce 1919 převedena do Muzea krásných umění v Budapešti, v roce 1968 se ale podařilo tehdejšímu ministerstvu školství a kultury vyjednat návrat téměř tří set grafik zpět na Slovensko. Henszelmann je považován za zakladatele umělecké historie v Uhrách, nakupoval umělecká díla ve Francii, Rakousku, Itálii, Anglii, Německu. Vzácná sbírka putuje po střední Evropě.