Bigotní Poláci, vlažní Češi. V MeetFactory slouží Český papež

Praha - V imaginární kostel se proměnila galerie v centru MeetFactory na Smíchově. Mladí polští umělci spojili témata víry, církve, fetiše a konzumní kultury. Vycházejí z rozdílné situace v obou zemích: zatímco v Polsku se více než 90 procent lidí hlásí k víře, Češi údajně patří k nejateističtějším národům světa.

Intermediální výstavu připravili kurátoři Piotr Sikora a Piotr Zdybaľ. Výsadou projektu je podle nich to, že může konfrontovat dvě národnosti se zcela odlišnými představami o duchovnu. Současní polští umělci na víru nahlížejí s určitou dávkou nedůvěry, ale také s úctou a vědomím hluboké tradice. Českým návštěvníkům pak nabízí otázku, v co věří oni sami jako obyvatelé země, kde se lidé staví k církvi velmi vlažně.

Právě tyto rozdíly alespoň některým Polákům na Češích učarovaly. „Když se z polské perspektivy díváme na českou kulturu, vynořuje se před námi fascinace cizí tradicí, okázalým liberalismem a svobodným individualismem,“ říká kurátor Piotr Sikora.

Kritika spotřební kultury

Tématem není jenom víra, ale skrze optiku religiozity umělci zkoumají také materiální svět a současnou kulturu, v kontextu víry pracují s řadou profánních předmětů. „Výstava je svým způsobem kritikou dnešní spotřební kultury,“ doplňuje Sikora.

Ada Karczmarczyková na výstavě prezentuje video s názvem Litanie, ve kterém dívčí ruce přebírají růženec. Nezní však známá modlitba, ale šeptaný výčet toho, co si dívka přeje vlastnit a co ráda dělá, jde přitom čistě jen o světské činnosti a předměty. Obrazovku s videem rámuje domácí oltáříček vyzdobený právě symboly konzumu a peněz.

Podívejte se na galerii:

V MeetFactory dále vystavují Ewa Axelrad, Bartosz Kokosiński, Mateusz Okoński a Kuba Woynarowski. Jde o mladší umělce narozené v 80. letech. „Na sacrum se dívají s podezřením. Distancují se od pokrytectví typického pro mnohomluvnost duchovních, ale ani se nepřiklánějí k průměrné levicové kritice,“ píší autoři výstavy.

Příliš svatý papež

Pochybnosti se zde mísí s úctou: „Náš papež Jan Pavel II. byl úžasný muž, který udělal mnoho politických změn ve střední Evropě, ale pro Poláky se stal příliš svatým. Už to pro ně není člověk z masa a kostí,“ říká Mateusz Okoński o kultu polského papeže. Návštěvníci výstavy se spolu s mladými Poláky mohou tázat: Jak by vypadal český papež? 

Výstava Český papež v galerii MeetFactory (stránky zde) potrvá do 16. března, otevřeno je denně od 13:00 do 20:00. K výstavě je možné objednat také komentované prohlídky a workshopy pro školní a zájmové skupiny.