Gotickým Madonám na lvech vévodí socha z českých zemí

Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc představilo unikátní mezinárodní výstavu gotických madon zaměřenou na zvláštní fenomén vrcholného gotického sochařství – Pannu Marii stojící na lvu. Národní galerie Praha zapůjčila pro výstavu také nedávno objevenou Klosterneuburskou madonu na lvu, která pravděpodobně dokazuje, že tato nezvyklá středověká symbolika vítězství nad zlem a hříchem se zrodila v českých zemích.

Nejvíce Madon na lvu se dochovalo ve Slezsku a Pomoří. Kurátoři výstavy přivezli sochy bohorodiček z Polska, Německa, Rakouska i z pařížského Louvru. Národní galerie Praha poskytla Klosterneuburskou madonu z poloviny 14. století, kterou získala teprve v roce 2004 a patří k nejcennějším přírůstkům za poslední desetiletí.

Výstava je unikátní ze dvou hlavních důvodů. Vůbec poprvé v historii jsou pohromadě vystaveny sochy představující Madonu na lvu dochované v Evropě. „A jako zcela zásadní se jeví Klosterneuburská madona na lvu identifikovaná historikem umění Ivo Hlobilem jako dílo Mistra Michelské madony z doby kolem roku 1345, která s velkou pravděpodobností dokládá český původ tohoto fenoménu, jež zřejmě inicioval samotný císař Karel IV.,“ uvedl ředitel muzea Michal Soukup.

Klosterneuburská madona

Národní galerie zakoupila do té doby neznámou sochu Madony na lvu v roce 2004 ve vídeňském obchodu se starožitnostmi. Název získala podle dolnorakouského města u Vídně Klosterneuburg. Význačný specialista na sochařství 14. století Ivo Hlobil dílo připsal Mistru Michelské madony s datem kolem roku 1345.

Národní galerie získala od roku 1983 tři díla tohoto mistra - Madonu z Prostějova, Madonu z Michle a Madonu z Hrabové. Další socha z této dílny byla mimořádným objevem, vzápětí však začali další odborníci zpochybňovat její pravost. Rozbor dřeva ale prokázal, že socha je nepochybně vyřezána z dubu pokáceného někdy v třictátých letech 14. století.

Roku 2007 se Klosterneuburská madona stala součástí expozice Středověké umění v Čechách 1200-1550 v Klášteře svaté Anežky České. Národní galerie ji prezentuje jako nejstarší sochu ikonografie Modony na lvu v českých zemích.


Kurátoři v čele s Ivo Hlobilem předpokládají, že olomoucká výstava, která staví vedle sebe Klosterneuburskou madonu a další sochy Madon na lvu slezsko-pruského a salzburského okruhu, otevře cestu k dalšímu bádání o evropském sochařství 14. století.

Výstava bude v Arcidiecézním muzeu Olomouc do 11. května. Na začátku června se přestěhuje do Rakouska. Podrobnosti na stránkách muzea.