Přednáška z Univerzity Karlovy: Antioxidanty v rostlinných drogách

Člověk se pořád učí. Cyklus celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy dává každému zájemci možnost dozvědět se něco nového nebo si zopakovat, co už zná, v oborech jemu blízkých i vzdálených. Pravidelné pondělní přednášky můžete sledovat i v přímém přenosu na webu ČT24. 17. února byl příspěvek věnován antioxidantům v léčivých rostlinách a rostlinných drogách. Záznam naleznete v tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Porušení rovnováhy složek antioxidační soustavy v organismu může vést k rozvoji různých patologických stavů. Oxidační stres je rizikovým faktorem například kardiovaskulárních onemocnění, neurodegenerativních onemocnění či rakoviny, podílí se i na stárnutí organismu. Léčivé rostliny obsahují mnoho látek s antioxidačními vlastnostmi. Mezi ty nejvýznamnější patří flavonoidy, anthokyanová barviva nebo hydroxyskořicové kyseliny. Přednáška osvětluje, ve kterých rostlinných drogách se nacházejí a jaké mají tyto drogy praktické využití ve fytoterapii.

O přednášejícím: doc. RNDr. JIŘINA SPILKOVÁ, CSc., je absolventkou Farmaceutické fakulty Univezity Karlovy v Hradci Králové, na níž od ukončení studia v roce 1976 pracuje, konkrétně na katedře farmakognosie. Zabývá se mikroskopickým hodnocením rostlinných drog, hodnocením jejich kvality a výzkumem flavonoidů a dalších obsahových látek rostlin. V současné době je vedoucí katedry farmakognosie.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: