Obří kniha o Broumovsku: Kraj poškodil odchod Němců

Broumov - Vyšla skutečně monumentální kniha o dějinách Broumovska. Na více než sedmi stovkách stran a ve dvou tisících historických zobrazeních ukazuje, jak se region od roku 1740 do padesátých let 20. století proměnil. Broumovsko hospodářsky i duchovně poškodil odsun Němců, říká autor Petr Bergmann, který byl hostem Událostí v kultuře.

Bergmann sám z Broumovska nepochází, přesto se rozhodl věnovat této oblasti roky své sběratelské a badatelské píle. „Na Broumovsku už čtrnáctým rokem žiji a ten kraj mi učaroval svou historií, architekturou i krajinou,“ říká autor. Na pozoruhodný příběh Petra Bergmanna se můžete podívat na stránkách Učíme se příběhy.

Na knize postupně pracoval více než deset let. Soubor přináší pres 2000 reprodukcí starých map, historických grafik, litografií, fotografií, korespondence a pohlednic ze soukromých sbírek Bergmanna i dalších sběratelů. Na více než 700 stranách čtenář najde obrazy míst z celého Broumovska, mnohdy již zaniklých.

Titul vyšel dvojjazyčně česky a německy. Zejména okolí Broumova bylo totiž po sedm set let osídleno především německými obyvateli. „Tím, že došlo k vyhnání Němců, Broumovsko ztratilo kontinuitu kulturní, duchovní a intelektuální,“ říká Bergmann: „Do dneška se nepodařilo obce doosídlit takovým způsobem, aby skutečně prosperovaly, což má vliv na chřadnutí staveb. Statky se rozpadají, kostely se musí nákladně opravovat.“

Knihu Broumovsko na historických zobrazeních (2013) vydala společnost Broumovsko Organic s Nakladatelstvím JUKO. Více o knize a ukázky najdete zde.