Time for design: Odpovědnost v designu

Všechno, co jste chtěli vědět o současném designu, se můžete dozvědět v přednáškovém cyklu pro veřejnost, který pořádá pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Time for design je možné sledovat i v přímém přenosu na webu ČT24. Příspěvek historika designu Zdena Kolesára připadl na 20. 3. Záznam najdete v tomto článku.

Anotace: Rozumně udržitelný civilizační vývoj si žádá přesunout smysl designérských aktivit od potřeb výrobní a ekonomické expanze ke skutečně lidským potřebám. Kdo by se však o to měl postarat? Designér navrhující společensky prospěšné produkty, osvícený výrobce, čestný obchodník či informovaný konzument? Odpověď není jednoznačná. Pozitiva i úskalí různých řešení však může osvětlit historie.

O přednášejícím: doc. PhDr. ZDENO KOLESÁR, Ph.D., historik designu. Absolvoval studium dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Pedagogicky působí na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Publikoval dvě české a dvě slovenské vydání Kapitol z dějin designu (1998–2009) a Kapitoly z dějin grafického designu (2006). 

Kdy a kde: Přednášky se konají na UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, místnost 115. Začátek je vždy v 18:00.

Na webu ČT24 můžete sledovat ve spolupráci s UMPRUM také přednáškové cykly 3x20 (osobnosti UMPRUM představují jednotlivé obory) a Umění včera a dnes. Jejich záznamy, společně se záznamy z cyklu Time for design, najdete na následujícím odkazu: