Neznámý sochař, který zanechal stopy v brněnských ulicích

Brno - Tvorbu malíře a sochaře Antonína Širůčka představuje nová výstava na brněnském hradu Špilberk. Expozice ukazuje jeho dílo od raných prací až po 70. léta. Širůčkova tvorba je úzce spjatá s Brnem, přesto ho veřejnost příliš nezná.

Začínal jako sochař, ke konci tvůrčí dráhy se hodně soustředil i na malování. Nová profilová výstava na hradu Špilberk ukazuje obě tváře výtvarníka Antonína Širůčka. „V určitém období se zdálo, že malba zastínila jeho sochařskou tvorbu, ale nebylo tomu tak. Mezi oběma disciplínami jsou určité souvislosti. Vždycky bylo poznat, že je to sochař, který maluje,“ míní historik umění a Širůčkův přítel Jiří Hlušička.

Širůčkovým velkým tématem bylo mateřství, milenci či rodina. „Humanisticky zabarvená témata nesla po obsahové stránce celé jeho dílo,“ dodal Hlušička.

Video Historik umění a kurátor výstavy Jiří Hlušička o výstavě
video

Historik umění a kurátor výstavy Jiří Hlušička o výstavě

Historik umění a kurátor výstavy Jiří Hlušička o výstavě

Špilberk představuje Antonína Širůčka

Širůček se narodil roku 1913 v Trávníku u Letovic, od roku 1945, kdy se přestěhoval do Brna, je ale jeho tvorba nerozlučně spjata s moravskou metropolí. Po Antonínu Širůčkovi zůstala v brněnských ulicích celá řada soch. I když jeho díla Brňané denně míjí, sochař Antonín Širůček není příliš známý. I to má nová výstava pomoci napravit.

Díla Antonína Širůčka v Brně a okolí:

1955 – reliéf pro Učňovský domov v Jedovnicích

1961 – plastika Lovec sobů, u pavilonu Anthropos

1964 – realizace Dekorativní plastika, Mendlova zahrada v Brně

1974 – portrétní reliéf Bedřicha Smetany, Joštova ulice

1976 – socha Strojírenství, Šumavská ulice

1976 – socha Matka s dítětem, Brno-Bystrc

1977 – socha Mateřství, Brno Komín (závěrečných prací se již neúčastnil)


Plastika Lovec sobů u pavilonu Anthropos v Brně
Zdroj: Muzeum města Brna

Muzeum města Brna připravilo zatím největší expozici od Širůčkovy smrti. „Jeho dílo samozřejmě v minulosti bylo prezentováno, připomněl bych velikou výstavu v Moravské galerii v roce 1967, ale je pravdou, že v posledních desetiletích upadal poněkud v zapomnění,“ vysvětlil ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian.

Výstava se koná v prostorách Muzea města Brně na hradě Špilberk, ve II. patře západního křídla. Expozice je přístupná do 30. března 2014, a to denně od 9. do 17. hodin vyjma pondělí a úterý.