Publicista a kritik Antonín Liehm slaví devadesát let

Praha - Publicista, překladatel a filmový kritik Antonín Jaroslav Liehm slaví devadesáté narozeniny. Podstatnou část svého života prožil v exilu, kde založil mezinárodní časopis Lettre internationale. Od loňského roku žije opět v Praze, je mimo jiné předsedou redakční rady kulturního dvouměsíčníku Listy.

Antonín Jaroslav Liehm se narodil v Praze druhého března 1924. Kariéru žurnalisty a kritika zahájil těsně po druhé světové válce, kdy začal spolupracovat s Emilem Františkem Burianem na časopisu Kulturní politika. Když bylo jeho vydávání ukončeno, pracoval v tiskovém odboru ministerstva zahraničí, v nakladatelství Naše vojsko nebo v redakci ČTK.

V šedesátých letech vedl Liehm zahraniční a filmovou rubriku Literárních novin. Významně se angažoval v souvislosti s nástupem takzvané nové vlny v československém filmu, které přisuzoval světový význam. Na podzim roku 1968 byl Antonín Liehm vyslán do Paříže jako zástupce Československého státního filmu.

Podívejte se na pořady ČT s Antonínem J. Liehmem:

Video Ještě jsem tady - Antonín J. Liehm
video

Ještě jsem tady - Antonín J. Liehm

Vzhledem k politickým událostem v Československu se rozhodl v zahraničí zůstat. Přednášel na univerzitách v Evropě i USA a zároveň přispíval do zahraničních novin a rádií. V roce 1984 založil Liehm v Paříži mezinárodní kulturní revue Lettre internationale a vydával periodické almanachy Čtení na léto a 150.000 slov.

Po pádu komunismu začal publikovat také v Česku. Častým tématem jeho článků byla lítost nad tím, že česká kultura nenavázala na šedesátá léta a „nezaujala znovu místo, které jí náleželo“. Knižně vydal Liehm dvě sbírky rozhovorů se zahraničními a českými spisovateli a knihu Příběhy Miloše Formana. Je rovněž autorem díla Ostře sledované filmy, které se zabývá československým „filmovým zázrakem“ z šedesátých let.

Antonín Jaroslav Liehm / Názory tak řečeného Dalimila
Zdroj: Dokořán

Letos vyšla kniha Názory tak řečeného Dalimila, kterou tvoří soubor téměř všech článků a úvah, které Liehm pod pseudonymem Dalimil pravidelně publikoval převážně v exilovém časopise Listy. Ve textech se vyslovuje k politickému dění, zajímá se o evropské levicové hnutí nebo glosuje české a evropské kulturní události.