Ze stropu bývalé kavárny se vyloupla unikátní barokní freska

Brno – Místodržitelský palác v Brně skrýval překvapivě dobře zachovanou fresku, kterou odborníci označili za jedno z největších překvapení barokního malířství na Moravě. Bývalou kavárnu prozkoumali restaurátoři a v hlavní místnosti částečně odkryli figurální výmalbu, strop vstupního prostoru zase zdobí ornamentální freska. Je pravděpodobné, že fresky vznikly na objednávku tehdejšího kláštera či kostela. 

Budova paláce u kostela svatého Tomáše sloužila původně jako klášter, teprve po josefínských reformách nahradili mnichy úředníci a v současné době slouží prostory jako galerie.

Autorem fresky je zřejmě Josef Tadeáš Rotter, který už ve čtyřicátých letech osmnáctého století vymaloval několik maleb na různých místech kláštera. O nalezené fresce se vědělo přibližně od přelomu tisíciletí. Restaurátoři se však domnívali, že z ní zbydou nečitelné zbytky. Stav malby je proto velmi překvapil.

Fresky jsou nyní odkryty asi na padesáti procentech plochy stropu. Úplné obnově zatím brání špatný stav některých částí, které se drolí. Odborníci proto zatím hovoří spíše o pokročilé sondáži než o restaurování. Přesto věří, že identifikují zobrazené postavy, určí autora a uvedou fresku do stavu, který umožní opětovné zprovoznění kavárny ještě před letním bienále grafického designu.

Původní provozovatel kavárny dostal nedávno výpověď. Kavárna proto dostane novou podobu, jež by měla ladit s objevenou freskou, ze které se má stát poznávací znamení podniku. Kvůli možnému poškození malby budou prostory nekuřácké.