Dojemné Cranachovo Jezulátko žehná ze Šternberského paláce

Praha - Nově zrestaurovaný oboustranný obraz „Žehnající Jezulátko / Kristus Trpitel“, který vytvořil kolem roku 1520 Lucas Cranach starší, jeden z nejvýznamnějších německých renesančních umělců, je od 4. března vystaven ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí v Praze v těsné blízkosti Dürerovy Růžencové slavnosti z roku 1506. Vzácný dvojobraz byl po restaurování poprvé vystaven v Ostravském muzeu, nyní se vrací do Prahy.

Ve sbírce Národní galerie v Praze se nachází soubor asi dvaceti deskových obrazů, které lze spojit s činností Lucase Cranacha staršího a jeho dílny. Většina těchto maleb je v galerii vystavena, některé jsou uloženy v depozitářích – to byl i případ oboustranně malované desky s žehnajícím Jezulátkem a Kristem Trpitelem. Obě témata – žehnající dítě Ježíš s křížem a Kristus Trpitel – patřila k oblíbeným námětům luteránské reformace, jež zdůrazňovala úlohu Ježíše jako vykupitele dědičného hříchu.

Deska byla značně poškozena a zůstávala skryta lidským zrakům dlouhá desetiletí. Nebyla proto uvedena ani na velké výstavě Lucase Cranacha, která se uskutečnila v roce 2005 na Pražském hradě. Národní galerie ve spolupráci s ateliérem restaurování výtvarných děl Akademie výtvarných umění v Praze přistoupila k restaurování tohoto díla.

Hned po dokončení náročné restaurátorské práce Národní galerie obraz spolu s dalšími sedmi obrazy od Lucase Cranacha a jeho okruhu zapůjčila za mimořádných bezpečnostních opatření Ostravskému muzeu. Zde vzbudila výstava „Cranachů“ velkou senzaci a trhala návštěvnické rekordy. I z tohoto důvodu se Národní galerie rozhodla, že vzácnou oboustranně malovanou desku představí rovněž pražskému publiku.

„Cranachovy malby si diváky podmaňují svým půvabem, zdánlivou jednoduchostí a atraktivními, často humorně podanými náměty. Přízeň publika si získává i samotná osobnost Lucase Cranach staršího – ve své době byl totiž mimořádně úspěšný. Uměl malovat, vedl velkou malířskou dílnu, podnikal a udržoval i čilé společenské styky – např. se přátelil s hlavním exponentem německé reformace Martinem Lutherem. Ani jeho blízké osobní vztahy k Lutherovi mu však nezabránily v tom, aby pracoval i pro největšího odpůrce Lutherova učení, Albrechta Braniborského. Cranachovi se podařilo to, co jen málokomu – jeho práce byly velmi žádané a ceněné v době svého vzniku a neméně žádané a ceněné jsou i nyní, tj. o půl tisíciletí později,“ upozorňuje kurátorka Olga Kotková.

Malba s žehnajícím Jezulátkem zároveň slouží i jako malá upoutávka k zamýšlené výstavě s pracovním názvem „Obrazy Lucase Cranacha v laboratoři“, kterou Národní galerie v Praze připravuje ve spolupráci se zahraničními partnery. Všechny malby Lucase Cranacha ze sbírek Národní galerie v Praze jsou publikovány v knize National Gallery in Prague. German and Austrian Painting of the 14th-16th Centuries.