Time for design: Všechno, co jste chtěli vědět o současném designu

Přednáškové cykly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) se zaměřují převážně na volné výtvarné umění, méně se už soustředí na současný design. Změnit tuto nerovnováhu chce nový cyklus přednášek (i) pro veřejnost. Time for design nastane poprvé 6. března a vyhrazeno je mu osm čtvrtků do 22. května. Příspěvky můžete sledovat také na webu ČT24.

Otázky současného designu proberou zástupci různých oborů: designéři, zabývající se vývojem nových technologií, architekti, historici a kurátoři současného designu či průmysloví manažeři perspektivních firem na mezinárodním trhu.

I když se cyklus koná na vysoké škole, stejně jako ostatní přednášky, které UMPRUM připravuje, není určen zdaleka jen studentům, ale také široké veřejnosti, která se o obor designu zajímá.

Na jaká témata se můžete těšit? Design bude nahlížen z pohledu architektury, urbanismu či ekologie. Přednášky se zamyslí nad sociální rovinou a odpovědností, prozradí něco z firemní filosofie výrobců ve vztahu k designu; seznámí také posluchače s novými technologiemi a proberou problematiku současného kurátorství.

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK:

  • 6. 3. Udržitelný design pro chytrá města (přednáší: teoretik designu a architekt Petr Štěpánek)
  • 13. 3. Od Thoneta po RED DOTa (přednáší: marketingový ředitel nábytkářské firmy TON Jan Juza)
  • 20. 3. Odpovědnost v designu (přednáší: historik designu: Zdeno Kolesár)
  • 27. 3. Chytrá stopa: výrobky s nízkou ekologickou stopou (přednáší: Vojtěch Kotecký z hnutí Duha)
  • 3. 4. Technology Kick (přednáší: Michal Froněk ze studia Olgoj Chorchoj, vedoucí ateliéru průmyslového designu UMPRUM)
  • 17. 4. Sociální exkluze a inkluze z pohledu architekta (přednáší: šéfredaktor architektonického časopisu Era 21 Osamu Okamura)
  • 24. 4. Design a společnost - historie a praxe (přednáší: kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea v Hamburku Claudia Banz)
  • 22. 5. Nové přístupy v prezentaci a kurátorování současného designu (přednáší: teoretik designu Adam Štech)

Všechny přednášky, s výjimkou příspěvku ze 13. 3., zaznemaná web ČT24.


Kdy a kde: UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, místnost 115. Začátek je vždy v 18:00.

Na webu ČT24 můžete sledovat ve spolupráci s UMPRUM také přednáškové cykly 3x20 (osobnosti UMPRUM představují jednotlivé obory) a Umění včera a dnes. Jejich záznamy najdete na následujícím odkazu: