Dopsali Palackého. Paseka vydala 19 svazků českých dějin

Praha - Nakladatelství Paseka dokončilo edici Velké dějiny zemí Koruny české zahrnující historii od počátků českých dějin až do roku 1945. Jde o největší dokončený knižní projekt české historiografie, který pomyslně dovršil snahy a neukončené edice Františka Palackého a známého prvorepublikového nakladatele Jana Laichtera.

„Velké dějiny zemí Koruny české jsou počinem unikátním a zásadním, protože právě ony splácejí onen trapný dluh českého dějepisectví, datující se od torza Františka Palackého,“ tvrdí historik Jan P. Kučera. Edice zahrnuje 15 dílů v 19 svazcích, čítá přes 14 tisíc stran, přes 3 000 obrázků a 175 map. Poslední svazek vychází v těchto dnech.

Maximální obraz české historie

„Cílem bylo podat pokud možno maximální obraz české historie,“ popisuje historik a redaktor projektu Pavel Bělina: „Šlo nám o to, aby se lidé v českých dějinách orientovali, protože informací stále přibývá, bádání se rozvíjí.“ Monumentální průvodce vychází v nakladatelství Paseka od roku 1999, knihy vycházely po jednom či dvou dílech za rok a velkou část si jich objednali předplatitelé. Přestože se jedná o náročnější četbu, dobře se prodávaly.

Velké dějiny zemí Koruny české
Zdroj: Paseka

Knižní řada je určena nejen odborníkům, ale především širší čtenářské obci. Kromě politických dějin se jednotlivé svazky věnují i kultuře, náboženství nebo cestování. Edice by měla sloužit coby spolehlivý zdroj poznání české historie i jako obraz českého dějepisectví.

Na edici pracovalo 21 respektovaných autorů, mimo jiné Milena Bartlová, Petr Čornej, Jan Kuklík nebo Vít Vlnas. Podle nakladatele Ladislava Horáčka může soubor sloužit nejméně sto let: „Myslím, že do konce století nikdo obsáhlejší a tak obsažnou knížku nevydá.“

Podívejte se na stránky edice Velké dějiny.

Organizátoři soutěže Magnesia Litera již oznámili, že komplet patří mezi tři nominované v kategorii nakladatelský počin roku 2013. Další nominaci získalo nakladatelství Torst za svou edici Fototorst, která ve 38 svazcích představila významné české fotografy. O cenu Litery bude soutěžit ještě Yinachi s knihou Martiny Overstreet a Michala Nanoru Prkýnka na maso jsme uřízli, která vypráví o začátcích snowboardingu v Čechách.