Time for design: Udržitelný design pro chytrá města

Všechno, co jste chtěli vědět o současném designu, se můžete dozvědět v přednáškovém cyklu pro veřejnost, který pořádá pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Time for design je možné sledovat i v přímém přenosu na webu ČT24. Úvodní příspěvek teoretika designu a architekta Petra Štěpánka připadl na 6. 3. Záznam najdete v tomto článku.

Anotace: Estetická i environmentální kvalita města bezprostředně ovlivňuje jeho konkurenceschopnost, udržitelnost a životní styl jeho obyvatel. Současně je indikátorem schopnosti municipální reprezentace město spravovat. Tvář města - v široce pojatém estetickém slova smyslu - především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho obyvatel a samospráv. Dostatečná kvalita životního prostředí je pak primární podmínkou pro život obyvatel v něm. Design prostředí (všechny jeho složky) musí být determinován požadavky na jeho městotvorný charakter, schopnost motivovat ke sdílení veřejného prostoru a udržitelnost bydlení, mobility a ekonomiky ve městě.

O přednášejícím: Ing. arch. PETR ŠTĚPÁNEK, Ph.D., (* 1972), architekt, vysokoškolský pedagog. Věnuje se projektům i výzkumu udržitelného bydlení a plánování měst a problematice smart cities. Je jedním z garantů připravovaného Strategického plánu hl. m. Prahy na Institutu plánování a rozvoje. Na Fakultě umění a architektury TUL přednáší na katedře Environmental designu prof. Bořka Šípka teorii a metodologii designu. V minulosti řídil mj. SFŽP ČR, multimediální divize vydavatelství Economia či vlastní poradenské firmy.

Kdy a kde: Přednášky se konají na UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, místnost 115. Začátek je vždy v 18:00.

Na webu ČT24 můžete sledovat ve spolupráci s UMPRUM také přednáškové cykly 3x20 (osobnosti UMPRUM představují jednotlivé obory) a Umění včera a dnes. Jejich záznamy, společně se záznamy z cyklu Time for design, najdete na následujícím odkazu: