Time for design: Design a společnost - historie a praxe

Všechno, co jste chtěli vědět o současném designu, se můžete dozvědět v přednáškovém cyklu pro veřejnost, který pořádá pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Time for design je možné sledovat i v přímém přenosu na webu ČT24. Příspěvek kurátorky Claudie Banz připadl na 24. 4. Záznam najdetev tomto článku. Přednáška je k dispozici pouze v angličtině.

Video ZÁZNAM přednášky (v angličtině)
video

ZÁZNAM přednášky (v angličtině)

Anotace: V poslední době zažívá design ve společnosti boom a zdá se být všudypřítomný. Význam designu přesáhl funkčně-estetický dopad a stává se stále více oporou dlouhodobě udržitelného, globálního společensko-politického programu. Z historického pohledu formoval společenský aspekt designových objektů účel designu od samého začátku, tzn. od reformního hnutí v 19. století. Přednáška přezkoumává historii designu ve společnosti a nahlíží také na současnou praxi: Kde to začíná? Jaké jsou role designérů a institucí? Do jaké míry je design schopný vyvolat procesy společenských změn? Jaký je význam designu v mezinárodních politických souvislostech?

O přednášejícím: Dr. CLAUDIA BANZ, historička umění, vedoucí sbírky umění a designu v Muzeu umění a řemesel v Hamburku; asistentka na katedře historie designu Vysoké školy výtvarného umění v Hamburku; kurátorka řady mezinárodních výstav, např. Happiness. What Happiness? či Unresolved Matters: Social Utopias Revisited. Publikuje o designu a umění 20. a 21. století, viz Dressed! Art en Vogue (Kunstforum 197/2009) a Social Design (Kunstforum 207/2011).

Kdy a kde: Přednášky se konají na UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, místnost 115. Začátek je vždy v 18:00.

Na webu ČT24 můžete sledovat ve spolupráci s UMPRUM také přednáškové cykly 3x20 (osobnosti UMPRUM představují jednotlivé obory) a Umění včera a dnes. Jejich záznamy, společně se záznamy z cyklu Time for design, najdete na následujícím odkazu: