Time for design: Nové přístupy v prezentaci a kurátorování

Všechno, co jste chtěli vědět o současném designu, se můžete dozvědět v přednáškovém cyklu pro veřejnost, který pořádá pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Závěrečný příspěvek cyklu Time for design připadl na 22. 5. Záznam najdete v tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Přednáška uvede aktuální tendence v prezentaci a kurátorování současného i modernistického designu. Na příkladu několika mezinárodních výstavních i publikačních projektů posledních let se představí originální způsoby vystavování, publikování i reflexe designu či architektury v souvislostech. Hovořit budeme o aktivitě galerie Depot Basel, publikačních projektech Pin-Up nebo Inventario a dalších. Nakonec také bude zmíněna i tvorba českého uskupení OKOLO, které je napojené na mezinárodní scénu a podobnými projekty se zabývá zde v Praze.

O přednášejícím: ADAM ŠTECH je redaktorem časopisu Dolce Vita a spoluzakladatelem kreativní skupiny OKOLO. Dlouhodobě se zabývá designem, architekturou či módou a jejich teoretickou a kurátorskou reflexí. Autor přispívá do Lidových novin a jeho články již vyšly v mezinárodních odborných magazínech, jako jsou Cool Hunting, Wallpaper, Mark, Frame, Damn, Domus, TL Mag, Modern nebo Sight Unseen, a v dalších českých médiích. Momentálně vede kurz dějin designu na soukromé škole Scholastika v Praze.

Kdy a kde: Přednášky se konají na UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, místnost 115. Začátek je vždy v 18:00.

Na webu ČT24 můžete sledovat ve spolupráci s UMPRUM také přednáškové cykly 3x20 (osobnosti UMPRUM představují jednotlivé obory) a Umění včera a dnes. Jejich záznamy, společně se záznamy z cyklu Time for design, najdete na následujícím odkazu: