Přednáška: Astronomové a astronomie v hudbě

Pondělky patří na webu ČT24 cyklu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, díky kterému se můžete dozvědět, co jste nevěděli a možná ani netušili. A to v přímém přenosu. Tématem přednášky 17. března bylo propojení astronomie a hudby. Záznam najdetev tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Pojem „hudba sfér“ pochází z antiky a věnovali se mu například Pythagoras nebo Kepler. Hudebníkem byl objevitel planety Uran, astronom William Herschel. Planety pro změnu inspirovaly hudebního skladatele Gustava Holsta, který složil stejnojmennou orchestrální suitu. A konečně v USA působí AstroCappella, jejíž členové skládají a interpretují hudbu pro mise NASA. Průniky hudby a astronomie jsou ukázány ještě na dalších příkladech včetně hudebních ukázek.

O přednášejícím: doc. RNDr. MARTIN ŠOLC, CSc., (*1949) vyučuje v základních kurzech astronomie a astrofyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Specializoval se na kosmický výzkum komet, v současnosti se věnuje hlavně historii astronomie. Od roku 1991 se aktivněji zaměřuje také na popularizaci vědy a celoživotní vzdělávání. Dvacet let pracuje v předsednictvu Asociace univerzit třetího věku České republiky. Na MFF UK vede čtyřletý kurs Univerzity třetího věku s názvem Vesmír na internetu.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: