Zemřel výtvarník, novinář a básník Karel Trinkewitz

Praha – Po dlouhé nemoci zemřel v Německu v noci z pátku na sobotu výtvarník, novinář, básník, karikaturista a esejista Karel Trinkewitz. Bylo mu 82 let. Informaci o jeho skonu oznámil spisovatel a dramatik Pavel Kohout.

Trinkewitz se narodil 23. srpna 1931 v Mečeříži u Mladé Boleslavi. Vystudoval gymnázium a Průmyslovou školu keramickou v Teplicích. Studoval také práva na Univerzitě Karlově, ale v roce 1954 byl ze studia z politických důvodů vyloučen. Poté se živil mimo jiné jako pomocný dělník, účetní, reklamní grafik a textař.

V šedesátých letech spolupracoval s řadou časopisů a působil jako redaktor v nakladatelství Orbis. Protože se politicky angažoval během Pražského jara, v následujícím desetiletí musel čelit perzekucím ze strany komunistického režimu. Dva roky poté, co v roce 1977 podepsal Chartu 77, byl donucen odejít do exilu. Usadil se v německém Hamburku, od listopadu 1989 pak znovu pravidelně dojížděl do České republiky.

„Já jsem poznal Karla Trinkewitze v exilu. Stýkali jsme se spolu, hlavně když jsme potřebovali zorganizovat nějakou demonstraci, nějakou manifestaci, když se vydala nějaká kniha, uspořádala nějaká výstava. (…) V tomto jsem vždycky u Karla Trinkewitze našel pochopení, ochotu a inciativu,“ vzpomíná předseda a zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch.

Proslul především jako malíř a kolážista, současně byl také úspěšným a originálním spisovatelem, básníkem, literárním teoretikem a novinářem. Hlásil se k surrealismu, jeho výtvarné dílo mělo blízko k pop artu. V návaznosti na rodinnou tradici vstoupil během svého pobytu v Německu do exilové ČSSD, ve straně se dále angažoval i v devadesátých letech.