Mikulov jako město vína, ztracených Židů a vstřícných sousedů

Mikulov - Jihomoravský Mikulov a jeho obyvatelé jsou tématem nové fotografické výstavy v galerii Divadla Jiřího Myrona v Ostravě. Kurátor Tomáš Pospěch si město nevybral speciálně kvůli jeho malebnosti, ale protože je to tradiční místo konání fotografických dílen. Výstava Mikulov 2011 až 2013 přináší pohled různých uměleckých osobností a zároveň účastníků workshopů na toto město, jeho vinice a vinaře, židovskou historii a další témata.

Fotograf, historik umění a kurátor Tomáš Pospěch několik let vede v Mikulově kurzy profesionálních i amatérských fotografů. Už v devadesátých letech tam ale fotografoval známý umělec ze Sovince Jindřich Štreit, fotografické dílny tam mají mnohaletou tradici. Díky tomu patří Mikulov k nejčastěji fotografovaným městům Česka, pozorný pohled mnoha umělců přináší posledních dvacet let o tomto městě nové informace a postřehy ze všech možných úhlů pohledů.

„Pro fotografický workshop je to ideální místo. Zásadní je, že jsou tam přátelští lidé, kteří fotografům dovolí, aby se k nim přiblížili, nechají je nahlédnout do svých domácností, dovolí jim, aby je fotografovali při práci ve vinohradu nebo sklepech,“ řekl Tomáš Pospěch.

Kurzy trvají týden. Účastníci si vždy zvolí jedno téma, kterému se celou dobu věnují. Na vystavených fotografiích tak je Mikulov jako vinařské město, na jiných jako město s bohatou židovskou historií. „Skoro na každém kroku tam zakopáváte o památky po Židech, kteří tam kontinuálně žili od 16. století. Teď tam najdete jen tři lidi židovského původu,“ vysvětloval Pospěch.

Například Lukáš Tofan se svým tématem dotkl sousedských vztahů. Poprosil obyvatele několika řadových domků, aby si v určitou hodinu stoupli k oknu. Nevěděli, že o stejnou laskavost poprosil i další sousedy. „Lukáš netušil, jaké mají ti lidé spolu vztahy. Aniž to věděli, udělal jim společné fotografie a tak propojil jejich osudy,“ líčil kurátor.

Ostravskou výstavou přinášejí svůj pohled na Mikulov také Michaela Danelová, Martina Houdková, Ivana Jašminská, Renáta Köhlerová a Martin Wágner.

Tomáš Pospěch

Čtyřicetiletý rodák z Hranic je absolventem Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, dějiny umění studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze. Na institutu teď učí. Kromě vlastní tvorby se jako historik umění zaměřuje na fotografii a výtvarné umění střední Evropy. Napsal více než dvacet knih, mimo jiné monografie o současných českých fotografech Jindřichu Štreitovi, Viktoru Kolářovi a Vladimíru Birgusovi, je autorem antologie Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, napsal Novou encyklopedii českých výtvarných umělců a mnoho dalších publikací. Působí také jak nezávislý kurátor, prezentuje českou fotografii i v zahraničí, připravil například Kolářovu výstavu v Krakově. Jako kurátor byl několikrát hostem ostravské Fiducie. Loni tam například prezentoval cyklus slavné české dokumentaristky Dagmar Hochové.