Přednáška: Relativita není jen pro fyziky

Teorii relativity může pochopit každý. Opravdu. Přesvědčila vás o tom snad 24. března přednáška Jana Obdržálka z cyklu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. Stejně jako předchozí příspěvky i tento přenášel web ČT24 živě na svých stránkách. Záznam najdete v tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Speciální teorie relativity mnohé děsí už pouhým svým názvem. Dokážeme, že její základní principy může pochopit skoro každý. V přednášce je využit multimediální mezinárodně oceněný pořad Relativita – 7x NE. Je modelován let na Sírius a zpět, relativistické fenomény jsou představeny v přístupném grafickém výkladu.

O přednášejícím: doc. RNDr. JAN OBDRŽÁLEK, CSc., (*1942) vyučuje v základních kurzech teoretické fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Je činný jako expert v Mezinárodní organizaci pro standardizaci, Mezinárodní elektrotechnické komisi a Německém ústavu pro průmyslovou normalizaci při tvorbě a údržbě norem, předsedá Technické komisi IEC/TC 25 – Quantities and units. Popularizaci vědy se věnuje po celou svou profesní kariéru. Spolu s doc. Langerem založil na MFF Univerzitu mládeže. Podílí se také na projektech celoživotního vzdělávání: na MFF vede jednoletý kurs Univerzity třetího věku s názvem Fyzika pro nefyziky.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: