Dobřichovice – architektonické dobrodružství letních rezidencí

Letošní lahůdka odborné literatury obohatila (v tragicky malém nákladu 500 výtisků) knižní trh pro labužníky, zabývající se historií architektury i návazným konvolutem informací. Národní památkový ústav, jeho územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, vydal publikaci, na kterou by mohl být pyšný každý světový vydavatel. Pod vedením Šárky Koukalové zpracoval tým badatelů a vědců graficky výtečně zalomenou a bohatě barevnými fotografiemi, plány, nákresy i historickými záběry vybavenou publikaci, týkající se vilové zástavby jedné z pražských příměstských architektonických perel – městečka Dobřichovice. 

Ovšem čtenář dostává do rukou nejen soubor fotografií s komentáři, ale také celou řadu studií a doprovodných textů, které z četby vytvářejí sledování napínavého příběhu o místě a lidech. Dozvíme se celou, dobou podmíněnou, sérii svěžích nebo šokujících informací, ilustrujících vznik a rušný život jednotlivých staveb, v tomto případě ve většině případů s dobrým koncem.

Úvodní studie osvětlují vznik rozsáhlého souboru kvalitních letních sídel pražské vyšší střední vrstvy, zasazujíce jej do evropských souvislostí. Další materiály umisťují tento zajímavý fenomén do dějin české architektury na přelomu devatenáctého a dvacátého století, nechybí ani studie o územním plánování a rozvoji Dobřichovic ve zmiňované době.

Pozornost je věnována i zahradám této rozsáhlé villegiatury. Vzácná a u nás ojedinělá je i informačně bohatá zpráva o osudech dobřichovických domů – o konfiskacích a dalším hrubém omezování vlastnických práv. V závěrečné fázi přinášejí autoři zajímavé a vlastně i velmi otevřené rozhovory s majiteli domů či s jejich potomky. Dá se konstatovat, že takhle široce pojaté téma, na takřka pěti stech stranách čtvercového formátu, nemá u nás prozatím obdoby.

Grafik Martin Pivrnec a fotografové Martin Chum, Mirek Pásek a Ondřej Přibyl se zasloužili o nevšední, avšak příjemnou a pečlivému studiu vstřícnou publikaci. Obrazový a faktograficky přesný seznam desítek objektů dokládá na jedné straně otevřenost a vstřícnost dnešních majitelů či uživatelů domů, na straně druhé to hlavní – značnou architektonickou a uměleckou hodnotu zobrazených objektů.

Počínaje druhou polovinou osmdesátých let devatenáctého století a konče takřka současností můžeme s potěšením oceňovat i v evropských podmínkách ojedinělý soubor budov, jeho úžasné položení v krajině a přetrvávající vybavení zralými zahradními komplexy. Hodnota dobřichovického souboru architektských realizací z ateliérů slavných jmen 19. a 20. století se může směle rovnat vilovým čtvrtím západního Berlína či Vídně z téže doby.

Pro řady laiků je výlet do představených míst nečekaným a obohacujícím zážitkem. Mohou ji pojmout i jako studium vývoje české užitkové architektury oněch let, od nejrůznějších fází a druhů eklekticistní architektury přes vlivy secese po raný funkcionalismus I jeho vyspělé fáze AŽ po intimně působící současné realizace.

Letní rezidence Pražanů – Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století. Vydal: Národní památkový ústav. Editor: Šárka Koukalová. Autoři: Vladimír Czumalo, Martina Flekačová, Šárka Koukalová, Václav Kratochvíl, Eva Novotná, Radoslava Schmelzová, Stanislav Svoboda, Jaroslav Šulc. Knihu je možné osobně zakoupit na Územním odborném pracovišti NPÚ středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 nebo objednat.