Nejen světec. Jan Pavel II. je hrdinou muzikálu

Řím - Divadlo Brancaccio v Římě zaplnilo trochu nezvyklé publikum. Jeptišky si udělaly čas na divadlo i ve velikonoční době. Papež Jan Pavel II. totiž ožil v novém muzikálu Karol Wojtyla. Pravdivý příběh. Premiéru si odbyl nedlouho před svatořečením titulního hrdiny.

Video Karol Wojtyla hrdinou muzikálu
video

Karol Wojtyla hrdinou muzikálu

Inscenace zachycuje život Karola Wojtyly od narození v polských Wadowicích až po zvolení hlavou římskokatolické církve. Většina scén se odehrává ve Wadowicích a v Krakově, kde budoucí papež Wojtyla působil do roku 1978 coby arcibiskup. Muzikál však začíná scénou z roku 1981, kdy byl na Jana Pavla II. v Římě spáchán atentát.

Muzikál se ve formě vzpomínek vrací také do dětství Karola Wojtyly. Mladý Lolek, jak mu říkali v rodině, bolestně prožíval ztrátu matky a staršího bratra. Vnitřní síla a víra mu pomáhaly překonat i další těžké životní chvíle, které představení zachycuje: třeba deportaci židovských přátel nebo komunistickou okupaci Polska.

Muž s neuvěřitelnou vnitřní silou

„Je to příběh Karola Wojtyly před tím, než se stal papežem, příběh o muži s neuvěřitelnou vnitřní silou,“ říká režisér představení Duccio Forzano. „Prožil velkou bolest, smutek, válku. Ale proměnil tyto bolestné zkušenosti ve vlastní sílu.“ Zachytit Wojtylův život do pouhých dvou hodin nebylo podle Forzy vůbec jednoduché. V titulní roli se střídají tři interpreti, inscenace navíc využívá bohatou výpravu, včetně hologramu.

Dějiny polskému duchovnímu připisují nemalou roli při bourání komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Arcibiskup krakovský se navíc stal mužem, který podal ruku ostatním světovým náboženstvím. Nový muzikál však hudbou a zpěvem ukázat Karola Wojtylu hlavně jako člověka, který nikdy neztratil lásku, víru a naději.

Představení si premiéru odbylo v době, kdy se Vatikán intenzivně připravuje na slavnostním svatořečení Jana Pavla II. V neděli 27. dubna bude svatořečen spolu s jedním ze svých předchůdců na stolici římského biskupa Janem XXIII. Římský starosta nedávno odhadl, že na svatořečení populárních papežů může do Vatikánu přijet až pět milionů lidí.