Geometrie je jazyk, jde o myšlení. GHMP připomíná Jana Kubíčka

Praha - V zahraničí měl větší úspěch než doma. Jeho obrazy plné geometrických tvarů si podmanily nejprve galeristy v západní Evropě. Malíř a grafik Jan Kubíček loni zemřel ve věku nedožitých 86 let. Jeho celoživotní tvorbu teď poprvé u nás představuje Galerie hlavního města Prahy.

Video Retrospektiva Jana Kubíčka
video

Retrospektiva Jana Kubíčka

Kubíček se řadí k experimentálnímu proudu v českém umění. Patřil k úzkému okruhu českých autorů, kteří zasvětili tvorbu racionálnímu geometrickému umění. Měl rád střídmost a čistotu. Malba nemá být moc upovídaná, říkal Jan Kubíček. „Střídavě byl velmi nejistý, protože nevěděl, jestli to dělá dobře. Bylo to jiné než ostatní umění, minimalistických malířů tady nebylo mnoho,“ připomíná výtvarnice a dcera Jana Kubíčka Kateřina Zvelebilová.

Výstavu připravil německý kurátor Hans-Peter Riese, který Kubíčkovo dílo sledoval od šedesátých let. „Nejblíže mu tehdy byli Kubíček a Zdeněk Sýkora, spřátelil se ale i s dalšími, od roku 1964 zde působil jako redaktor pro německý rozhlas. V roce 1973 byl vyhoštěn kvůli stykům s neoficiálními kruhy. Ani poté nepřestal komunikovat s českou výtvarnou scénou, propagoval české konkrétisty na německé půdě, častěji ale mohl navštěvovat své přátele až po pádu komunismu,“ uvedla ředitelka GHMP Magdaléna Juříková.

Německá tradice

Riese sám zdůraznil, že na výstavě rád pracoval nikoli jenom jako kurátor, ale také jako přítel Jana Kubíčka. „U nás na Západě, myslím především Spolkovou republiku Německo, byl Kubíček daleko populárnější než ve své vlasti, protože tady byla dlouhá doba, kdy toto umění nebylo oficiálně vystavováno a nedostávalo se mu dostatečného uznání. V Německu ale je velká tradice konkrétního umění,“ říká Riese.

Kubíček absolvoval Akademii výtvarných umění, byl členem umělecké skupiny Křižovatka. Začínal jako krajinář a obdivovatel městské poetiky. Vyvinul speciální techniku šablon a skrze nápisy a znaky v obrazech prošel ojedinělou formou lettrismu, tedy formou mezi abstraktní malbou a znakovým zobrazením, až ke zcela autonomní geometrii. Rozčilovalo ho však, když ostatní v jeho obrazech viděli jen geometrii. „Zabývá se geometrií jako jazykem, ale to, o co mu jde, je myšlení,“ tvrdí kurátor výstavy Pavel Kappel.

Od 60. let se systematicky zabýval nejrůznějšími geometrickými modely. Charakteristické pro jeho obrazy a grafiky jsou linie, které zároveň oddělují barevné plochy. Významné postavení má vedle malby Kubíčkova grafická tvorba. Byl za ni oceněn v roce 1999 Cenou Vladimíra Boudníka. Výstava v Galerii hlavního města (stránky zde) trvá do 10. srpna.