Dvořákovský maraton měří 94 písní

Ostrava - Vedení Národního divadla moravskoslezského uspořádalo 1. května ve svém Divadle Antonína Dvořáka originální oslavu jubilea světově proslulého skladatele. Přesně v den 110. výročí smrti Antonína Dvořáka připravilo šestihodinový maraton, během kterého zazněly za doprovodu klavíru všechny jednohlasé písňové skladby, které jeden z nejslavnějších Čechů všech dob v životě napsal - bylo jich 94.

Dramaturga koncertu inspiroval zážitek ze salzburských letních her před deseti lety. „Americko-rakouský barytonista Thomas Hampson tehdy uspořádal se svými přáteli obdobný maraton,“ uvedl historik a hudební publicista Martin Jemelka.

Biblické písně jsou národní poklad

Pět sólistů ze světových operních scén, tři muži a dvě ženy, zpívali ve čtyřech hodinových blocích se třemi přestávkami. Písně pro mezzosoprán interpretovala sólistka Německé opery Berlín Jana Kurucová. „Je to veliká radost. Dvořákovy písně jsou ty nejkrásnější, které znám. V zahraničí berou jeho hudbu ještě více než u nás - až nadpozemsky,“ řekla pěvkyně, která se střídala se sopranistkou Pavlou Vykopalovou, tenoristou Jaroslavem Březinou a barytonistou Tomášem Králem. 

Plakát ke Dvořákovskému písňovému maratonu
Zdroj: NDM

Písně pro bas zpíval Jan Martiník - sólista Státní opery Berlín. „Vzhledem k tomu, že žiji v zahraničí, jsem šťastný, když můžu zpívat českou hudbu. Dvořákovy Biblické písně jsou jako národní poklad, ale v zahraničí se až tak moc často neuvádějí,“ řekl Martiník.

Od nejstarších k nejmladším

Některé písně měly v divadle, které je vůbec jedinou operní scénou pojmenovanou po Dvořákovi, premiéru - například cyklus Cypřiše z roku 1865. V tomto úvodním bloku celého maratonu se čtyřiadvacetiletý Dvořák údajně vyzpívával z neopětované lásky ke své žačce a herečce Josefině Čermákové. „Zvolil jsem chronologické řazení písní, Cypřiše jsou nejstarší, Zpěv z Lešetínského kováře pro hlas a klavír na slova Svatopluka Čecha z roku 1901 nejmladší. Výjimku jsem udělal jen u Biblických písní, které jsem zařadil na úplný závěr,“ vysvětloval Jemelka.

Sopranistka Pavla Vykopalová
Zdroj: NDM
Autor: Martin Popelář

Základním principem projektu bylo provedení všech písní v původním znění a v původních jazycích. Vedle písní, které Dvořák zkomponoval na české texty, tak zazněly některé v němčině, například Cikánské melodie na básně Adolfa Heyduka. Světovou premiéru mělo Šest písní pro hlas a klavír na slova Gustava Pflegla-Moravského. Pro zhudebnění si Dvořák vybral také texty Elišky Krásnohorské, Karla Jaromíra Erbena, Vítězslava Hálka nebo novořecké básně v překladu Václava Bolemíra Nebeského.

Za klavírem se střídali Martin Kasík, Róbert Pechanec a Alexandr Starý. Diváci, kteří přišli v krásný první květnový den do divadla, odměnili protagonisty maratonu potleskem vestoje.

Video Písňový maraton Antonína Dvořákal čítal 94 skladeb
video

Písňový maraton Antonína Dvořákal čítal 94 skladeb