Bez Bořivoje Srby by bylo divadelní Brno poloviční

Brno - Divadelník, teoretik, profesor Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU), ale především zakladatel brněnského Divadla Husa na provázku - to byl Bořivoj Srba. Dvaaosmdesátiletý teatrolog a ikona brněnské divadelní scény zemřel 3. května. Dnes se s ním přišly rozloučit do brněnského krematoria desítky lidí.

„Profesor Srba patřil k osobnostem, které výrazně ovlivnily vývoj českého divadla i divadelní vědy od poloviny 20. století,“ uvedl mluvčí brněnské JAMU Luboš Mareček. Srba byl autorem asi 130 vědeckých publikací a do posledních dnů na vysoké škole přednášel.

K jeho nejznámějším publikacím patří V zahradách Thespidových nebo Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď! Kniha shrnuje dokumenty spojené s dějinami divadelní tvorby a její název odkazuje na text Jiřího Mahena, který se stal inspirací pro název Srbou založeného divadla Husa na provázku.

Video Na Bořivoje Srbu vzpomíná teatrolog David Drozd
video

Na Bořivoje Srbu vzpomíná teatrolog David Drozd

Scénu Srba založil v roce 1967 se svými žáky režie na JAMU: Peterem Scherhauferem, Evou Tálskou a Zdeňkem Pospíšilem, aby zformuloval jeho tzv. nepravidelnou dramaturgii, která si v následujících desetiletích získala evropský věhlas a uznání. „Od nikoho už jsem se toho o divadle tolik nedověděl,“ popsal v minulosti spolupráci se Srbou herec Miroslav Donutil, který v Divadle Husa na provázku léta působil.

"Nepravidelná dramaturgie se otvírá próze i poezii, z nichž vytváří scénáře. Taková dramaturgie je dnes v českém divadle běžná, ale tehdy to bylo unikum," vysvětlil Petr Oslzlý, ředitel Centra experimentálního divadla, které funguje pod Divadlem Husa na provázku.


„Srba došel k závěru, že je nutné založit vlastní generační divadlo, přičemž celý název byl Husa na provázku – Mahenovo nedivadlo, jako reakce na Mahenovu činohru, kde musel Bořivoj Srba v roce 1967 skončit. Jeho dramaturgie byla totiž příliš progresivní,“ zavzpomínal na svého učitele Oslzlý.

Profesor Srba se odborně věnoval českému divadlu od 18. století až do současnosti s důrazem na divadelní tvorbu avantgardy, zejména potom na E. F. Buriana. V letech 1959 až 1967 si získal respekt jako hlavní dramaturg Mahenovy činohry. Ačkoliv na brněnské JAMU učil už v 60. letech, minulý režim mu na dvacet let zakázal přednášet. Na akademii se vrátil až v roce 1990.

Profesor Bořivoj SrbaBořivoj Srba se narodil roku 1931 v Bílovicích nad Svitavou. Vystudoval dramaturgii a divadelní vědu na JAMU. Doktorát filozofie získal na Filozofické fakultě UK. Jako kluk se ale původně chtěl stát dirigentem a hudebníkem. V dospělosti působil jako dramaturg Divadla bří Mrštíků v Brně (1954–1959) a jako hlavní dramaturg Mahenovy činohry Státního divadla v Brně (1959–1967), kde spoluvytvářel program epického a lyrického, politicky angažovaného divadla, inspirovaného českou a světovou avantgardou.

Roku 1967 spolu se svými žáky založil studiovou scénu Divadlo Husa na provázku a po prvních pět let ji řídil. Byl iniciátorem jejího programu tzv. nepravidelné dramaturgie. Souběžně se od konce 50. let věnoval práci divadelně teoretické a historické, od roku 1963 jako vědecký pracovník Kabinetu pro studium českého divadla Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV v Praze.

Jako teatrolog soustředil svou pozornost k vývoji českého divadla 19. stol. a k českému divadlu doby první a druhé republiky a německé okupace, zejména pak k problematice české divadelní avantgardy. V roce 1996 mu byla udělena Cena města Brna a letos v březnu byl přijat do Síně slávy Mahenovy činohry.

Zdroj: JAMU