Přednáška z Univerzity Karlovy: Současný antisemitismus

Univerzita Karlova pořádá každé pondělí přednášky pro veřejnost určené těm, kteří se chtějí celoživotně vzdělávat. Sledovat je můžete také v přímém přenosu na webu ČT24. Tématem příspěvku z 12. května byl současný antisemitismus v Česku i ve světě. Záznam najdete v tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Fenomén antisemitismu byl během totalitního režimu na území bývalého Československa záměrně marginalizován a do dnešní doby nejsou specifika daného jevu v českém prostředí dostatečně reflektována. Přednáška se zabývá současnou povahou antisemitismu jak v České republice, tak v zahraničí. Uvádí hlavní příčiny a prostředky jeho šíření. Závěrem se zamýšlí nad možnými trendy vývoje v dané oblasti.

O přednášející: PhDr. et Mgr. MARCELA ZOUFALÁ, Ph.D., je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také externě přednáší. V letech 2008–2010 realizovala v rámci doktorského studia badatelský pobyt v Izraeli, z toho 2009–2010 jako hostující výzkumná pracovnice na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Výstupem pobytu je monografie Judaismus a ženy v Izraeli. V roce 2012 spoluzaložila Pražské centrum židovských studií na FF UK, kde od té doby působí. V roce 2014 se zúčastnila programu Masaryk Distinguished Chair v Izraeli, kde pracovala na projektu Antisemitismus v České republice a v zemích EU.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: