Přednáška z Univerzity Karlovy: Politická situace v Rusku a na Ukrajině

Kde leží příčiny ukrajinské krize? Přednášku politického geografa Michaela Romancova jste mohli sledovat 19. května v přímém přenosu na webu ČT24. Je součástí cyklu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. Záznam najdete v tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Poprvé od konce studené války je Evropa konfrontována s politickou krizí, která má potenciál přerůst do podoby otevřené a dlouhodobé konfrontace mezi Ruskem a Evropskou unií, přičemž zcela vyloučeno není ani použití fyzické síly. Kde je možné hledat příčiny tohoto krajně neutěšeného, nežádoucího a potenciálně velmi nebezpečného stavu?

O přednášejícím: PhDr. MICHAEL ROMANCOV, Ph.D. (* 1969). Vystudoval učitelství pro II. stupeň ZŠ a SŠ a občanskou nauku na Pedagogické fakultě UK, pokračoval dalším vzděláváním na Filozofické fakultě UK a Fakultě sociálních věd UK, kde mu byl roku 2001 přiznán titul Ph.D. ve specializaci politická geografie. Vyučoval na Západočeské univerzitě v Plzni, dnes působí na Metropolitní univerzitě Praha a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Průběžně se objevuje v médiích (ČT24, ČRo Plus, Hospodářské noviny, Lidové noviny). Hlavními oblastmi jeho odborného zájmu jsou politická geografie, geopolitika, Rusko a Blízký východ.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: