Tři výstavní oříšky pro Národní galerii

Praha – Národní galerie si ukrojila dvojité sousto. Na léto připravila dvě výrazné výstavy českých modernistů, a to v rámci Sbírky grafiky a kresby. V Konírně paláce Kinských budou Nečekané dědictví nedočkavě vyhlížet tři pánové a jedna dáma: Šíma, Štyrský, Toyen a Zrzavý. A ve Veletržním paláci na návštěvníky čeká soubor přípravných kreseb Josefa Šímy k básnické sbírce P. J. Jouva Ztracený ráj. Krom toho galerie nabídne do třetice všeho dobrého nový obraz od Karla Škréty.

Video Národní galerie vystavuje nečekané dědictví
video

Národní galerie vystavuje nečekané dědictví

Nečekané dědictví odkázala Národní galerii MUDr. Alena Žižková-Lind, která tak původně učinila anonymně, k vlastnictví se přihlásila až později. „Ušlechtilost takového počinu nevídáme často, proto se Národní galerie rozhodla celou sbírku vystavit nejen pro její ojedinělost, ale také z respektu k mecenášskému gestu,“ děkuje Národní galerie.

Kolekce obrazů a prací na papíře odkrývá sběratelčinu zálibu v autorech s vazbami na Francii, mezi nimiž byli surrealisté Toyen a Jindřich Štyrský, Josef Šíma, Jan Matulka, malíř Bretaně Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička, František Tichý, František Muzika nebo Španěl Honorio Garcia Condoy.

Karel Škréta - Humprecht Jan hrabě Černín z Chuden…Do Národní galerie se nastěhoval mimo jiné také Humprecht Jan hrabě Černín z Chudeni, tedy přesněji řečeno jeho portért od Karla Škréty. Do stálé expozice ve Schwarzenberském paláci tak přibyl aristokratický portrét, který ve Škrétově kolekci dosud chyběl. Galerie ho koupila ze sbírek Lobkowitzů za pět milionů korun.

V barevnosti a postavení figury vycházel Škréta z konceptu benátské portrétní malby, ke které se dostal během svého pobytu v Itálii. Humprecht Jan Černín ho pověřil vytvořením své podobizny pro potřeby rodové reprezentace.


Druhá výstava nabídne Šímovy první grafiky, jež vytvořil v roce 1927 do výše zmíněné sbírky Ztracený ráj. Jejich geneze trvala jedenáct let, sbírka však nakonec vyšla o rok později bez výtvarného doprovodu. Stalo se tak až o deset let později.

Josef Šíma / Ztracený ráj
Zdroj: Národní galerie

Šíma se usadil ve Francii, když mu bylo třicet let. Po celý svůj život měl úzký vztah s poezií, proto se pohyboval v okruhu básníků. Některé vztahy se proměnily v uměleckou spolupráci. Určující pro něho bylo setkání s mladými básníky Rogerem Gilbertem Lecomtem a René Daumalem, s nimiž založil skupinu Vysoká hra. Později v Šímově životě sehráli důležitou úlohu další autoři, mezi něž patřil i Francouz Pierre Jean Jouve. Jejich spolupráce vyvrcholila v roce 1938 Šímovými kresbami k Jouvovým sbírkám Ztracený ráj a Kyrie.