Zapomenuto v depozitáři: církevní poklady za 350 let

Hradec Králové - Biskupství královéhradecké objevilo ve svých depozitářích zapomenuté poklady. Vybrali je z církevních sbírek, shromážděných za 350 let od založení, a u příležitosti letošního výročí představilo veřejnosti. S výjimkou dvou předmětů jsou všechny vystaveny vůbec poprvé.

Video Biskupství královéhradecké vystavuje církevní poklady
video

Biskupství královéhradecké vystavuje církevní poklady

Výstava přiblíží církevní poklady od středověku po současnost. Většina musela před svou výstavní premiérou projít rukama restaurátorů. Nejstarší dobu zastupuje Rohenická kasule, tedy součást liturgického oděvu, zdobená vzácnou výšivkou z konce 15. století s motivem madony. V původních šatech z 18. století je oblečena socha madony z Hemže. 

V kronice Martina Kuthena z roku 1539 jsou dobře vidět pozdější cenzurní zásahy jezuitského pátera Koniáše. Začernil pasáže a doplnil kresby ďábla v popisech života a smrti Jeronýma Pražského a Jana Husa, oba byli za své názory v Kostnici souzeni a upáleni. 

Kresba ďábla od pátera Koniáše v textu o Janu Husovi (v kronice Martina Kuthena ze Šprinsberku)
Zdroj: ČT24

Zajímavým svědectvím je návštěvní kniha rezidence z doby episkopátu Josefa Doubravy, který se stal královéhradeckým biskupem v roce 1903. Lidé si mohou prohlédnout i osobní věci jeho následovníků - například pontifikální střevíce a punčochy Mořice Pýchy či brýle a hodinky, jež patřily Karlu Otčenáškovi.

Výstava je doplněna počítačovou aplikací s medailonky všech pětadvaceti královéhradeckých biskupů a popisem poutních kostelů v diecézi. Zpřístupněna bude do konce listopadu. Právě v tomto měsíci výročí vyvrcholí - zakládací bulu biskupství vydal papež Alexandr VII. 10. listopadu 1664.