Nejzapálenější dětský čtenář? Osmiletá dívka s knihou o koních a upírech

Praha - Čím jsou děti starší, tím méně čtou. A také častěji sahají po elektronických knihách než po těch papírových. Celkově české děti od 8 do 15 let čtou rády a u knih se chtějí především bavit. Tolik závěry rozsáhlého průzkumu, iniciovaného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. 

Zdroj: ČTK/Tetra Images Autor: Jamie Grill

Dotazováno bylo více než 4700 českých školáků ve věku od 8 do 15 let. Ukázalo se, že obliba čtení je odvislá od pohlaví a věku. Nejčastěji a nejraději ke knize usednou osmi- a devítileté děti. Čtení více baví dívky (80 %) než chlapce (59 %), s postupem věku ale ubývá čtenářů i čtenářek.

Zatímco z dívek ve věku 8-9 let čte 93 procent, mezi 14-15letými už jen 67 procent. Ještě větší pokles lze zaznamenat u chlapců - zatímco ve věku 8–9 let po knížce rádo sáhne 74 % chlapců, o 6 let později už je to jen 35 %.

Ve sledovaném věkovém rozmezí přečtou dívky v průměru ročně 11 knih, chlapci 7. Nejvyšší průměr přečtených knih za rok mají jak chlapci, tak dívky mezi 10 a 11 lety – dívky zdolají 12 knih, zatímco chlapci jich pokoří 9.

Vkus dětí je rozmanitý, žádný knižní „trhák“ nemají. Harry Potter je sice stále nejoblíbenější knihou, v souču ho ovšem uvedlo jen 8 procent dětí; obdobně dopadl Deník malého poseroutky (7 procent). Pro výběr knihy je nejdůležitější její téma a zda je napsaná zábavnou formou. Oblíbenými tématy dívek jsou koně, kouzla či upíři, chlapci zase rádi čtou o fotbalu a dobrodružství. Všichni rádi sáhnou po knize o zvířatech.

Čtou děti? Z průzkumu Univerzity Karlovy
Zdroj: Univerzita Karlova

U všech věkových kategorií vítězí papírové knihy, v kategorii 14- a 15letých již ale elektronické texty čítají téměř polovinu přečtené literatury.