Beránek v rouše armageddonu

Štěpán Beránek, jeden z nejplodnějších autorů mladé sochařské generace, vystavuje tentokrát tam, kde se to jeho dílům (a samozřejmě i jemu samotnému) nejvíce líbí. Ve volném, denně bez přestávky přístupném prostoru, na plácku mezi kostelem sv. Petra a jeho opodál stojící zvonicí. Zde, pár kroků od rušného bulváru Na Poříčí, vytváří jmenované stavby spolu s původní farou a prostor obepínajícími domy jakési malé náměstíčko, nepravidelně rozbíjené zmíněnými stavbami, otevřené a přesto intimní. Toto příjemné a poklidné, většině Pražanů neznámé místo se stalo vhodným jevištěm pro instalaci čtyř Beránkových objektů, které zarámoval sjednocujícím názvem Armageddon.

Jak trefně zní v tomto případě úryvek básně Filipa Topola: „… z duše mi vykvet' velkej černej květ, tak velkej, jako tenhle svět…“

Beránkovy stálé materiály – guma, kov, umělé hmoty – zde dotvářejí dokonale autorův záměr: vytvořit démonické tvory a objekty, doprovázející možná se blížící apokalyptické děje. Ve velkém měřítku zde vidíme to, co nám Beránek představil na svých předešlých výstavách, zde však v divoce nehlídaném měřítku. Monstrózní odporní Ptáci, vylétající z oken zvonice, zrůdné květy, sídlící na kostelní stěně, to vše ladící s tmavými stěnami staveb, jsou součástí Beránkova poselství. Jeho díla jsou současně ohromující a krásná, avšak i odpudivá, zarážející, znervózňující. Rozezlení přírodní běsové, červi, paraziti, zbytky liliovité krásy… Přitažlivost i odpudivost najednou. Znamení doby? Komentář k počátku třetího tisíciletí?

Štěpán Beránek / Armageddon
Zdroj: ČT24
Autor: Josef Vomáčka

V každém případě doklad autorova umu a zručnosti. Beránkova díla, vystavovaná v drobných galeriích, působí jako skici k dílům zásadním, působícím také svým obřím měřítkem (vzpomeňme na gigantickou Beránkovu instalaci v kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově).

Beránkova dominance a sugesce se u petrského kostela cítí dobře. Při zahájení vyslovil zdejší církevní představitel nejistotu a pochyby týkající se vystavených děl. Nejistota a pochyby, zde se pan farář nemýlil. Celá instalace je o nejistotě, zmaru, pochybování, současně však vzbuzuje ohromení a úctu.

Armageddon, bez velkého humbuku (i když zahájení výstavy s komorním orchestrem Varhana Orchestroviče Bauera bylo více než impozantní) obohacující interiér města, je výstavou, kterou byste si měli procítit. Její originalita je ojedinělá a místo do posledního momentu využívající. Neskrývané poselství patřící k dnešku.

Štěpán Beránek / Armageddon
Zdroj: ČT24
Autor: Josef Vomáčka

Kde a kdy: Kostel sv. Petra, Petrská ulice, Praha 1. Instalace bude sejmuta v polovině července.