Veletržní palác zchátral. Mým ideálem je nový objekt, říká Jiří Fajt

Praha - Nový ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt oznámil své nejbližší plány. Chce změnit organizační struktury, obměnit vedoucí odborníky, více kompetencí dá kurátorům. Budovy, v nichž sbírky sídlí, podle něj nutně potřebují opravy. „Pan Fajt místo planého teoretizování začíná opravdu mluvit o závažných věcech, o kterých jeho předchůdci nemluvili,“ říká k tomu vedoucí kulturní rubriky Respektu Jan H. Vitvar.

Fajt označuje současnou galerii za nepružného molocha a těžko řiditelnou instituci, z níž se vytratila osobní zodpovědnost a motivace. Přesto z ní hodlá vybudovat moderní muzeum srovnatelné s evropskými institucemi. Na konci léta Fajt představí tým nejbližších spolupracovníků. „Okamžitě se začneme věnovat analýze stavu budov NG. Již po prvním týdnu však zjišťujeme tristní stav některých z nich,“ uvedl Fajt.

Děravý Veletržní palác

Jedná se především o Veletržní palác. Před rokem ředitelka v něm sídlící Sbírky moderního a současného umění Helena Musilová vyčíslila potřebnou rekonstrukci pláště paláce na 250 milionů korun. Kromě toho, že fasáda nevypadá reprezentativně, způsobuje její stav velké energetické ztráty. Celková rekonstrukce by mohla stát více než miliardu korun.

„Na této významné funkcionalistické budově se absence péče podepsala nejvíce. Jinak na tom ale není ani Šternberský palác, zásadní investice čekají klášter sv. Anežky, palác Kinských bude muset proměnit svou veřejnou tvář,“ vypočítává Fajt.

„Mým ideálem by bylo postavit nový objekt pro Národní galerii, protože žádný ze šesti objektů, kde galerie hospodaří, nebyl zřízen pro účely vystavování pro Národní galerii,“ uvedl Fajt v rozhovoru pro DV TV. Dále oznámil, že již brzy podepíše smlouvu s novým generálním partnerem Národní galerie, kterým bude zatím neznámá banka.

Nový akviziční fond

Dvousetmilionový státní příspěvek sotva pokrývá náklady na základní provoz a péči o budovy neumožňuje, míní Fajt. Akviziční fond, z něhož by mohla soustavně nakupovat umění, Národní galerie nemá. „Tím ale neplní své poslání, totiž pravidelně dokumentovat dění na výtvarné scéně. Od příštího roku bude takový fond zřízen jako rozpočtová kapitola s delimitovanými finančními prostředky,“ vysvětluje Fajt.

Také změny organizačního uspořádání a administrativního řízení sbírek jsou podle Fajta nutné. „Administrativa NG je rozmístěna v šesti objektech, což s sebou přináší značné manažerské problémy a náklady. V NG neexistuje jinde běžný intranet. Výsledkem je nepružný moloch, kde k přijetí i triviálního rozhodnutí je zapotřebí neúměrně dlouhá doba, mnohdy v řádech i několika týdnů,“ popisuje nový ředitel.

Video Vitvar: Fajt mluví o závažných věcech
video

Vitvar: Fajt mluví o závažných věcech

„Fajt chce galerii propojit jako jeden celek, který bude jednotně vystupovat vůči veřejnosti, což je velmi dobrý nápad,“ říká k tomu vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt Jan H. Vitvar. V nové organizační struktuře by měl zásadně povýšit kurátor. Zatímco své nejbližší spolupracovníky si Fajt hodlá vybírat sám, při obsazování kurátorských pozic by chtěl zavést otevřená výběrová řízení, případně i mezinárodní.

Příští rok díky úzké spolupráci se zahraničními institucemi Fajt v Praze vystaví díla Oskara Kokoschky, Egona Schieleho, Františka Kupky nebo Josepha Beuyse.