Architekturu je možné vidět, uslyšet, ohmatat, očichat a sežrat

Galerie Jaroslava Fragnera v rámci 3. Betlémské kulturní noci otevřela výstavu Vnímání prostoru Ivana Kolečka. Jak sám architekt ve své zahajovací řeči podotkl, jedná se o interaktivní expozici, neboť Ivan Koleček patří mezi poměrně malou část architektonické obce, která architekturu představuje jako „nedělitelný komplex dojmů (který podněcuje jak smysly, tak paměť těla)“. Expozice tudíž nebyla koncipována jako běžná architektonická výstava, kdy jsou prezentovány jednotlivé autorské projekty.

Výstava připravená architektem Ivanem Kolečkem je uspořádána jako prostor smyslů – zraku, sluchu, hmatu, čichu a chutě. Návštěvníci projdou „cestou pěti smyslů“ – pěti krychlemi, ve kterých si každý může vyzkoušet například, zda je schopen rozeznat vůně charakteristické pro každé roční období nebo jestli podle hmatu pozná různé materiály. Tyto „smyslové“ krychle jsou ústředním bodem výstavy, který doplňují fotky Kolečkových realizovaných staveb, ovšem bez popisu a určení. Architekt tak chtěl jen podtrhnout emoční stránku vnímání. V nespecifikovaných detailech vidíme hru světla, barevnosti, souhru použitého materiálu s prostředím, v němž se objekt nachází atd.

Z instalace výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze Vnímání prostoru/Ivan Koleček
Zdroj: GJF
Autor: Vanda Kovaříková

Takováto prezentace architektury by podle organizátorů měla být jakýmsi protipólem k vyzdvihování architektury, která „končila suchopárnou věcností nebo chladnou geometrií forem“, jak zdůrazňuje v úvodní eseji Petr Kratochvíl. „Racionální kalkul v architektuře – ať již motivovaný technicistním přístupem, nebo pragmatickým komerčním zájmem – totiž stěží může postihnout to, co je neměřitelné, ale přesto zásadně podmiňuje celkovou pohodu vystavěného prostředí: modulace světla odrážejícího se vždy odlišně od různých povrchů, ozvěny kroků po podlaze, vůně dřeva, hladkost a chlad mosazné kliky, to všechno jsou kvality utvářející silnou a člověka oslovující atmosféru stavby… Prostřednictvím stavby si i my uvědomujeme zázračnost světa s jeho barvami, světly a stíny, zvuky a vůněmi,“ akcentuje v textu dále Kratochvíl.

K podtržení role architektury jako formy, jež má schopnost atakovat všechny naše smysly, slouží současná instalace v Galerii Jaroslava Fragnera dobře, třebaže návštěvník může být zpočátku trochu zmaten. Při procházení výstavním prostorem je dobré si uvědomit, že nejenom ve vytváření architektonických objektů je zapotřebí objevných, nových přístupů, ale otevřenosti a nezaujatosti je třeba i při jejich vnímání.

Ivan Koleček (*1943, Ostrava) vystudoval architekturu na VUT v Brně a od roku 1969 žije ve Švýcarsku. V roce 1982 si založil vlastní architektonickou kancelář v Lausanne, je členem Společnosti švýcarských architektů (SIA) a od roku 1990 také Federace švýcarských architektů (FAS). Působí na Fakultě architektury VUT v Brně, kde byl v roce 2005 jmenován profesorem. Je autorem řady veřejných staveb a renovací, hlavně v Lausanne a jeho okolí: mimo jiné paláců Rumine a Montbenon nebo Vysoké pedagogické školy v Lausanne, věznice v Lonay či klášterních kostelů v Bonmont a Payerne. V roce 1966 obdržel od Obce architektů v rámci přehlídky Grand Prix cenu udělovanou českým architektům působícím v zahraničí. Výstava na téma pěti smyslů navazuje na kapitoly publikace Vrstvy – Stratigraphie, vydané nakladatelstvím Arbor vitae v roce 2010.

Na výstavě jsou prezentovány také Kolečkovy realizace od roku 1990 po současnost (renovace historického architektury či areálu v  Moudon, Nyon, Vevey, Daillens; revitalizace staveb a interiérů v Lausanne; soukromé i veřejné novostavby v Sainte Croix, Villars).

Vnímání prostoru/Ivan Koleček - Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera, spolupořadatel a koncepce Ivan Koleček. Spolupráce: Lucie Datinská, Jiří Kolomazník, Jana Závodná. Úvodní esej: Petr Kratochvíl. Obrazové materiály: Jean-Philippe Daulte, Ivan Koleček, Filip Šlapal. Video: Julie Sando. Grafická úprava František Dlabáč. Od 12. 9. do 12. 10. 2014, otevřeno Út–Ne 11:00–19:00.