Památky se vrací do života, život přichází na památky

Praha - Na českých památkách se pomalu dokončují rozsáhlé stavební a restaurátorské práce hrazené z evropských peněz, které umožnil integrovaný operační program evropských fondů. „Podtitulem projektu je 'Vracíme památky do života'. Nechceme ale jen vracet památky do života, ale i život do památek,“ přiblížil ministr kultury Daniel Herman filozofii revitalizace památek, které by v budoucnu měly sloužit jak vzdělávacím, tak kulturním aktivitám. „Památky budou opět naplněny kulturním životem, tak, jak to má být,“ shrnul ministr.

Video Stát obnovuje historické dědictví
video

Stát obnovuje historické dědictví

Stát obnovuje historické dědictví

22/9

Daniel Herman: Vracíme památky do života

V integrovaném operačním programu bylo k dispozici 5,7 miliardy korun ze strukturálních fondů, což s prostředky státního rozpočtu činilo celkem 6,7 miliardy korun. Na šest projektů v celkové hodnotě 1,8 miliardy korun dohlíží ministerstvo kultury, pět jich realizuje Národní památkový ústav a jeden kanonie premonstrátů Teplá.

„Jedná se o národní centrum kultury v Kroměříži, které jsem nedávno otevíral; dále hospitál Kuks, kde má projekt Granátové jablko být ukončen v polovině příštího roku; zámek Veltrusy, jehož dokončení je plánováno na polovinu příštího roku; rekonstrukce jízdárny ve Valticích, kde vznikne do poloviny roku 2015 Národní centrum divadla a tance. Dále je součástí projektu funkcionalistická vila Stiassni v Brně – do konce letošního roku tam vznikne Centrum obnovy památek architektury 20. století, a klášter Teplá,“ upřesnil Herman.

Jako první z těchto šesti projektů bylo dokončeno a za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana před dvěma týdny otevřeno Národní centrum zahradní tvorby v Kroměříži s obnovenými cennými zahradami. „Právem byly Květná zahrada, jakož i celý areál arcibiskupského zámku díky své jedinečnosti zapsány v roce 1998 na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO,“ uvedl ministr.

K závěru se blíží také projekt Kuks – Granátové jablko, jehož celkové náklady činí 453 348 434 Kč. Jeho podstatou je vzorová památková obnova areálu hospitalu Kuks, unikátního barokního komplexu hraběte Šporka s výjimečně kvalitní sochařskou výzdobou M. B. Brauna a komponovanou barokní krajinou, a jeho adaptace na kulturní a edukační využití.

Stavební práce, které započaly v květnu 2010, jsou v závěrečné fázi – na listopad 2014 je plánováno jejich ukončení. Během práce na projektu prošel Hospital komplexní obnovou, jejíž součástí jsou restaurátorské práce na nástěnných malbách – v prvé řadě tzv. Tanců smrti, 52 výjevů, které znázorňují Smrt, jež si přichází pro různé představitele své doby. Součástí obnovy areálu je však i rehabilitace zahrady. Projekt bude pokračovat přípravou činnosti edukačního centra s výukovými programy věnovanými farmacii, historii, památkové péči a environmentální problematice.

Alej ve Veltrusech
Zdroj: Arnika
Autor: Irena Brožová

První třetina roku 2015 pak bude věnována dokončování projektu Schola naturalis, jehož podstatou je revitalizace zámku Veltrusy a zřízení výukového centra pro implementaci Evropské úmluvy o krajině. Projekt zahájený v lednu roku 2010 má za cíl vzorovou obnovu areálu zámku Veltrusy, tedy staveb a zámeckého parku, kde bude obnoveno tradiční ukázkové hospodaření a ověřovány tradiční hospodářské a zemědělské postupy.

Brněnský program Centrum obnovy památek architektury 20. století, který spočívá v ukázkové komplexní obnově areálu vily Stiassni v Brně-Pisárkách, vyzkoušení postupů obnovy moderní architektury a vytvoření badatelské a dokumentační platformy pro oblast architektonické moderny a její památkové ochrany.

Program IOP 5.1 spravovalo ministerstvo kultury od roku 2007 do roku 2013 a za tu dobu rozdělilo téměř 3 miliardy korun celkem dvaceti projektům. Z toho byly 2,44 miliardy Kč vyplaceny ze strukturálních fondů a 431 milionů ze státního rozpočtu. Do roku 2013 byly dokončeny tři projekty, a to vila Tugendhat (s rozpočtem 156 milionů Kč), projekt s názvem Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky Vítkovice (s rozpočtem 500 milionů Kč) a projekt Národní centrum fotografie a dílna tapiserií v Jindřichově Hradci (s rozpočtem 154 milionů Kč).