Olomoucké muzeum konfrontuje staré umění se sochami Ivana Theimera

Olomouc - Světoznámý sochař Ivan Theimer měl vždy blízko k českému baroku i italskému klasicismu, kurátoři Arcidiecézního muzea v Olomouci se proto nerozpakovali umístit jeho plastiky do stálé expozice vedle obrazů starých mistrů. Je to však poprvé, kdy se k podobné konfrontaci rozhodli. Příprava velké výstavy olomouckého rodáka a emigranta z roku 1968, který žije a tvoří ve Francii a Itálii, vrcholí.

Zatímco Theimerovy akvarely, deníkové záznamy, scénické návrhy pro divadlo či fotodokumentaci jeho objektů umístěných v evropských metropolích vystavili kurátoři muzea v galerii, sochy zakomponovali do stálé expozice. Ta zahrnuje mimo jiné sbírku středoevropského malířství ze 17. a 18. století a další umělecká díla. Instalace soch Ivana Theimera je náročná, protože některé váží několik tun. Patří k nim například Arión s delfínem, který má 320 kilogramů, socha želvy je téměř čtyřtunová. Kvůli přípravě výstavy je muzeum několik dnů uzavřené. Autor sám na vše dohlíží.¨

„Ještě těžší bylo vymyslet celou koncepci. Je velice obtížné dělat výstavy v prostředí nabitém historií tak, aby věci spolu fungovaly a navazovaly,“ říká sedmdesátiletý Theimer, který často tématicky rozvíjí právě díla starých mistrů a inspiraci hledá v mytologii. Doufá také, že jeho práce vyzdvihnou krásu starého umění, na které lidé často zapomínají. Podle kurátorky Giny Renotiérové má současné umění mezi historickými díly opodstatnění. „Například v Itálii je zcela běžné, že je staré umění konfrontováno s moderní tvorbou právě i ve stálých expozicích,“ uvedla kurátorka.

Cesta světla Ivana Theimera začne v Arcidiecézním muzeu Olomouc ve čtvrtek 25. září. Výstava v Galerii potrvá do 16. listopadu, sochy budou součástí stálé expozice do příštího jara.

Ivan Theimer

Narodil se roku 1944 v Olomouci. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Na podzim 1968 emigroval do Francie, ve studiích výtvarného umění pokračoval v Paříži, kde pak také začal vystavovat a reprezentovat Francii i na zahraničních přehlídkách. Je úzce spjatý také s italským Toskánskem a jeho bohatou umělecko-řemeslnou tradicí. Vedle malby a ilustrací mu přinesly první mezinárodní uznání jeho bronzové odlitky. Dočkal se významných realizací ve Francii, Itálii či Německu. Pro sídlo francouzského prezidenta Elysejský palác v Paříži vytvořil například známou skupinu obelisků. V devadesátých letech minulého století se začal vracet do vlasti. Pro Uherský Brod například vytvořil památník Jana Amose Komenského, Horní náměstí jeho rodné Olomouce zdobí jeho Ariónova kašna.