OBRAZEM: Proměny Katedrály svatého Víta

Byť základy pokládal již král Jan Lucemburský v roce 1344, lidé poprvé pražskou katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha mohli spatřit až 28. září 1929. O její rozvoj se významně zasloužil Karel IV., který z Francie povolal architekta Matyáše z Arrasu, v jehož práci pokračoval Petr Parléř. Stavba ale byla přerušena - v červnu 1421 ji vyrabovali husiti a v roce 1541 vyhořel kostel do základů. Po staletí zůstával chrám nedokončen, až v roce 1844 vznikla Jednota pro dostavění chrámu a řízením dostavby byl pověřen architekt Josef Mocker. Právě on vtiskl stavbě nynější novogotickou podobu se dvěma věžemi v průčelí.