Umění včera a dnes: Identity – substance, nebo sociální role?

S novým semestrem startuje i nový cyklus přednášek pro veřejnost na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Tématem aktuální části projektu Umění včera a dnes je Národní identita a možnosti postkoloniální teorie. První příspěvek obstaral 11. listopadu filozof a sociolog Miloš Havelka. Řeč bude o identitě. Přednášku bylo možné sledovat v přímém přenosu na webu ČT24, záznam najdete v tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Na pozadí historického prosazení konceptu národních identit po 2. světové válce a jeho dnešního postavení v historicko-sociálním diskurzu bude podniknut pokus o jeho sociologickou dekonstrukci. Pozornost bude věnována jak jeho socializační, tak jeho legitimizační funkci ve veřejném prostoru a alternativním možnostem přístupu v perspektivě sociálních rolí.

Záznamy všech přednášek z UMPRUM, které odvysílal web ČT24, najdete zde.