Čtvrtstoletí demokracie očima historika

Dvacet pět let, které letos v listopadu uplynuly od sametové revoluce, připomíná Univerzita Karlova přednáškovým cyklem. Ve třetím příspěvku 24. listopadu se Jiří Pešek podíval na Čtvrtstoletí demokracie očima historika. Jeho příspěvek jste mohli sledovat v přímém přenosu na webu ČT24. V tomto článku je možné přehrát záznam.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Dějinný vývoj nebývá lineární. Historik vidí v minulosti období dramatických změn, katastrof, epoch zdánlivě zastaveného času i modernizačních skoků, hlubokých strukturálních a dramatických mentálních proměn. Tyto změny rychlosti, kolísání šíře a hloubky proudu společenského dění, zesílení růstu či úpadku kreativity přitom nejsou identické či přímo odvozené z – dejme tomu televizním zpravodajstvím – zaznamenatelných událostí. A přece jsou tyto proměny pro společnost, a ovšem i pro její dějepisnou interpretaci, extrémně důležité. Česká společnost, český národ či jinak ona skupina Evropanů, kteří dnes obývají území České republiky, prodělala za 25 let demokracie ohromné změny: otevřela se světu a ulekla se ho, využila dlouho odpíraných výhod stejně, jako si mnohé z nich nedokázala osvojit. Český vývoj se odehrával v dramaticky se proměňující Evropě a zásadně se měnícím světě. Nedoháníme, jsme součástí změn. Více než kdy předtím se přitom měníme i my jako myslící, jednající, sociální lidské bytosti. Historik, který se zatím nemůže opřít o strukturovanou sérii analýz, může jen klást otázky a pokusit se konfrontovat dostupné, mnohdy těžko ověřitelné informace se svou subjektivní zkušeností a reflexí.

O přednášejícím: Prof. PhDr. JIŘÍ PEŠEK, CSc., (*1954) vystudoval dějiny a archivnictví na Filozofické fakultě UK. Doktoráty i docenturu získal v oboru dějin raného novověku, roku 2000 se stal profesorem moderních dějin. V letech 1978–1994 pracoval v Archivu hl. města Prahy, posléze vedl katedru německých a rakouských studií Insitutu mezinárodních studií FSV UK, který několik let vedl i jako ředitel. Dnes působí na Fakultě humanitních studií UK. V letech 2002–2005 byl předsedou Sdružení historiků ČR, již deset let je i spoluvydavatelem Českého časopisu historického. Průběžně byl hostujícím docentem a profesorem na několika světových univerzitách. V centru jeho zájmu stojí mezioborové problémy středoevropských dějin kultury, umění, vzdělání, měst, vědy a historiografie 16. až 21. století i moderních dějin Německa a Rakouska.

Připomeňte si předchozí přednášky z cyklu Čtvrstoletí demokracie v článcích níže:

Záznamy všech přenosů, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.